Alert button
Picture for Fei Wu

Fei Wu

Alert button

LoraRetriever: Input-Aware LoRA Retrieval and Composition for Mixed Tasks in the Wild

Feb 15, 2024
Ziyu Zhao, Leilei Gan, Guoyin Wang, Wangchunshu Zhou, Hongxia Yang, Kun Kuang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Enabling Collaborative Clinical Diagnosis of Infectious Keratitis by Integrating Expert Knowledge and Interpretable Data-driven Intelligence

Jan 14, 2024
Zhengqing Fang, Shuowen Zhou, Zhouhang Yuan, Yuxuan Si, Mengze Li, Jinxu Li, Yesheng Xu, Wenjia Xie, Kun Kuang, Yingming Li, Fei Wu, Yu-Feng Yao

Viaarxiv icon

InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Ziyu Zhao, Shuang Wei, Ziwei Chai, Guoyin Wang, Xuwu Wang, Jing Su, Jingjing Xu, Ming Zhu, Yao Cheng, Jianbo Yuan, Kun Kuang, Yang Yang, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Leveraging Print Debugging to Improve Code Generation in Large Language Models

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Kun Kuang, Jiankai Sun, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Learning to Reweight for Graph Neural Network

Dec 19, 2023
Zhengyu Chen, Teng Xiao, Kun Kuang, Zheqi Lv, Min Zhang, Jinluan Yang, Chengqiang Lu, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

RetroOOD: Understanding Out-of-Distribution Generalization in Retrosynthesis Prediction

Dec 18, 2023
Yemin Yu, Luotian Yuan, Ying Wei, Hanyu Gao, Xinhai Ye, Zhihua Wang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data

Dec 12, 2023
Shuhe Wang, Beiming Cao, Shengyu Zhang, Xiaoya Li, Jiwei Li, Fei Wu, Guoyin Wang, Eduard Hovy

Figure 1 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 2 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 3 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 4 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Viaarxiv icon

Correlation-aware active learning for surgery video segmentation

Nov 15, 2023
Fei Wu, Pablo Marquez-Neila, Mingyi Zheng, Hedyeh Rafii-Tari, Raphael Sznitman

Viaarxiv icon

Sentiment Analysis through LLM Negotiations

Nov 03, 2023
Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Shengyu Zhang, Shuhe Wang, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 2 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 3 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 4 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Viaarxiv icon

HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception

Oct 31, 2023
Junkun Yuan, Xinyu Zhang, Hao Zhou, Jian Wang, Zhongwei Qiu, Zhiyin Shao, Shaofeng Zhang, Sifan Long, Kun Kuang, Kun Yao, Junyu Han, Errui Ding, Lanfen Lin, Fei Wu, Jingdong Wang

Figure 1 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 2 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 3 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 4 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Viaarxiv icon