Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Towards Generalized Implementation of Wasserstein Distance in GANs

Jan 12, 2021
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Which Heroes to Pick? Learning to Draft in MOBA Games with Neural Networks and Tree Search

Dec 18, 2020
Sheng Chen, Menghui Zhu, Deheng Ye, Weinan Zhang, Qiang Fu, Wei Yang


  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings

Dec 16, 2020
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf


  Access Paper or Ask Questions

Sobolev Wasserstein GAN

Dec 07, 2020
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation

Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving

Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Policy Optimization with Unsupervised Model Adaptation

Oct 28, 2020
Jian Shen, Han Zhao, Weinan Zhang, Yong Yu

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Projection-Free Algorithms for Saddle Point Problems

Oct 21, 2020
Cheng Chen, Luo Luo, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

A Compare Aggregate Transformer for Understanding Document-grounded Dialogue

Oct 01, 2020
Longxuan Ma, Weinan Zhang, Runxin Sun, Ting Liu

* 7pages, 3 figures, 6 tables, Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GeneraLight: Improving Environment Generalization of Traffic Signal Control via Meta Reinforcement Learning

Sep 17, 2020
Chang Liu, Huichu Zhang, Weinan Zhang, Guanjie Zheng, Yong Yu

* Proceedings of the 29th ACM International on Conference on Information and Knowledge Management (CIKM). ACM, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing

Sep 13, 2020
Yang Yang, Jian Shen, Yanru Qu, Yunfei Liu, Kerong Wang, Yaoming Zhu, Weinan Zhang, Yong Yu

* 16 pages,2 figures, ECMLPKDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising

Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Glancing Transformer for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Aug 18, 2020
Lihua Qian, Hao Zhou, Yu Bao, Mingxuan Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* 11 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Model-based Policy Optimization

Jul 04, 2020
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted at ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

CycleGT: Unsupervised Graph-to-Text and Text-to-Graph Generation via Cycle Training

Jun 11, 2020
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, David Wipf, Zheng Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Determinantal Q-Learning

Jun 09, 2020
Yaodong Yang, Ying Wen, Liheng Chen, Jun Wang, Kun Shao, David Mguni, Weinan Zhang

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Off-Policy Training for Neural Response Generation

Apr 29, 2020
Qingfu Zhu, Weinan Zhang, Ting Liu, William Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Energy-Based Imitation Learning

Apr 20, 2020
Minghuan Liu, Tairan He, Minkai Xu, Weinan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Active Sentence Learning by Adversarial Uncertainty Sampling in Discrete Space

Apr 17, 2020
Dongyu Ru, Yating Luo, Lin Qiu, Hao Zhou, Lei Li, Weinan Zhang, Yong Yu

* 10 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction

Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Optimal Transport via Adversarial Training with Cycle-Consistency

Mar 14, 2020
Guansong Lu, Zhiming Zhou, Jian Shen, Cheng Chen, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

GraphAF: a Flow-based Autoregressive Model for Molecular Graph Generation

Feb 27, 2020
Chence Shi, Minkai Xu, Zhaocheng Zhu, Weinan Zhang, Ming Zhang, Jian Tang

* Published at ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions