Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weinan Zhang

Towards Return Parity in Markov Decision Processes


Nov 19, 2021
Jianfeng Chi, Jian Shen, Xinyi Dai, Weinan Zhang, Yuan Tian, Han Zhao


  Access Paper or Ask Questions

On Effective Scheduling of Model-based Reinforcement Learning


Nov 16, 2021
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yimin Huang, Xing Zhang, Ruiming Tang, Yong Yu, Zhenguo Li

* Accepted at NeurIPS2021 

  Access Paper or Ask Questions

QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback


Nov 16, 2021
Handong Ma, Jiawei Hou, Chenxu Zhu, Weinan Zhang, Ruiming Tang, Jincai Lai, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Yong Yu

* accepted by Access 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction


Nov 09, 2021
Dongyu Ru, Changzhi Sun, Jiangtao Feng, Lin Qiu, Hao Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* Appear at EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate Prediction


Nov 05, 2021
Chenxu Zhu, Bo Chen, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu

* 14 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.11235 

  Access Paper or Ask Questions

Curriculum Offline Imitation Learning


Nov 03, 2021
Minghuan Liu, Hanye Zhao, Zhengyu Yang, Jian Shen, Weinan Zhang, Li Zhao, Tie-Yan Liu

* 19 pages (7 pages of supplementary), 11 figures. Published at 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Reranking with Utility Maximization for Recommendation


Oct 18, 2021
Yunjia Xi, Weiwen Liu, Xinyi Dai, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Qing Liu, Xiuqiang He, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Why Propagate Alone? Parallel Use of Labels and Features on Graphs


Oct 14, 2021
Yangkun Wang, Jiarui Jin, Weinan Zhang, Yongyi Yang, Jiuhai Chen, Quan Gan, Yong Yu, Zheng Zhang, Zengfeng Huang, David Wipf


  Access Paper or Ask Questions

Task-wise Split Gradient Boosting Trees for Multi-center Diabetes Prediction


Aug 16, 2021
Mingcheng Chen, Zhenghui Wang, Zhiyun Zhao, Weinan Zhang, Xiawei Guo, Jian Shen, Yanru Qu, Jieli Lu, Min Xu, Yu Xu, Tiange Wang, Mian Li, Wei-Wei Tu, Yong Yu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning

* 11 pages (2 pages of supplementary), 10 figures, 7 tables. Accepted by ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieval & Interaction Machine for Tabular Data Prediction


Aug 11, 2021
Jiarui Qin, Weinan Zhang, Rong Su, Zhirong Liu, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Yong Yu

* SIGKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MALib: A Parallel Framework for Population-based Multi-agent Reinforcement Learning


Jun 05, 2021
Ming Zhou, Ziyu Wan, Hanjing Wang, Muning Wen, Runzhe Wu, Ying Wen, Yaodong Yang, Weinan Zhang, Jun Wang

* 24 pages, 17 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Cuts for Efficient Mixed-Integer Programming


May 28, 2021
Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui-ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang

* 30 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Multi-agent Policy Optimization with Adaptive Opponent-wise Rollouts


May 19, 2021
Weinan Zhang, Xihuai Wang, Jian Shen, Ming Zhou

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MapGo: Model-Assisted Policy Optimization for Goal-Oriented Tasks


May 13, 2021
Menghui Zhu, Minghuan Liu, Jian Shen, Zhicheng Zhang, Sheng Chen, Weinan Zhang, Deheng Ye, Yong Yu, Qiang Fu, Wei Yang

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Click-Through Rate Estimation


Apr 21, 2021
Weinan Zhang, Jiarui Qin, Wei Guo, Ruiming Tang, Xiuqiang He

* Paper accepted at IJCAI 2021 (Survey Track) 

  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval


Apr 19, 2021
Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu

* Accepted to WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery


Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NeoRL: A Near Real-World Benchmark for Offline Reinforcement Learning


Feb 08, 2021
Rongjun Qin, Songyi Gao, Xingyuan Zhang, Zhen Xu, Shengkai Huang, Zewen Li, Weinan Zhang, Yang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Near Real-World Benchmarks for Offline Reinforcement Learning


Feb 01, 2021
Rongjun Qin, Songyi Gao, Xingyuan Zhang, Zhen Xu, Shengkai Huang, Zewen Li, Weinan Zhang, Yang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings


Jan 25, 2021
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf

* A condensed version is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Generalized Implementation of Wasserstein Distance in GANs


Jan 12, 2021
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Which Heroes to Pick? Learning to Draft in MOBA Games with Neural Networks and Tree Search


Dec 18, 2020
Sheng Chen, Menghui Zhu, Deheng Ye, Weinan Zhang, Qiang Fu, Wei Yang


  Access Paper or Ask Questions

Sobolev Wasserstein GAN


Dec 07, 2020
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation


Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Policy Optimization with Unsupervised Model Adaptation


Oct 28, 2020
Jian Shen, Han Zhao, Weinan Zhang, Yong Yu

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions