Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

History-Aware Hierarchical Transformer for Multi-session Open-domain Dialogue System


Feb 02, 2023
Tong Zhang, Yong Liu, Boyang Li, Zhiwei Zeng, Pengwei Wang, Yuan You, Chunyan Miao, Lizhen Cui

Add code

* EMNLP 2022(Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IM-IAD: Industrial Image Anomaly Detection Benchmark in Manufacturing


Jan 31, 2023
Guoyang Xie, Jinbao Wang, Jiaqi Liu, Jiayi Lyu, Yong Liu, Chengjie Wang, Feng Zheng, Yaochu Jin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TrFedDis: Trusted Federated Disentangling Network for Non-IID Domain Feature


Jan 30, 2023
Meng Wang, Kai Yu, Chun-Mei Feng, Yiming Qian, Ke Zou, Lianyu Wang, Rick Siow Mong Goh, Xinxing Xu, Yong Liu, Huazhu Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FG-Depth: Flow-Guided Unsupervised Monocular Depth Estimation


Jan 20, 2023
Junyu Zhu, Lina Liu, Yong Liu, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang

Add code

* Accepted by ICRA2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revisiting the Spatial and Temporal Modeling for Few-shot Action Recognition


Jan 19, 2023
Jiazheng Xing, Mengmeng Wang, Boyu Mu, Yong Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BSNet: Lane Detection via Draw B-spline Curves Nearby


Jan 17, 2023
Haoxin Chen, Mengmeng Wang, Yong Liu

Add code

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reference Twice: A Simple and Unified Baseline for Few-Shot Instance Segmentation


Jan 10, 2023
Yue Han, Jiangning Zhang, Zhucun Xue, Chao Xu, Xintian Shen, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Yong Liu, Xiangtai Li

Add code

* 10 pages, 5 figures, under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EvidenceCap: Towards trustworthy medical image segmentation via evidential identity cap


Jan 01, 2023
Ke Zou, Xuedong Yuan, Xiaojing Shen, Yidi Chen, Meng Wang, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Huazhu Fu

Add code

* 38 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey on Federated Recommendation Systems


Dec 27, 2022
Zehua Sun, Yonghui Xu, Yong Liu, Wei He, Yali Jiang, Fangzhao Wu, Lizhen Cui

Add code

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multimodal Prototype-Enhanced Network for Few-Shot Action Recognition


Dec 09, 2022
Xinzhe Ni, Hao Wen, Yong Liu, Yatai Ji, Yujiu Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>