Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Minimalist and High-performance Conversational Recommendation with Uncertainty Estimation for User PreferenceYinan Zhang , Boyang Li , Yong Liu , Hao Wang , Chunyan Miao


   Access Paper or Ask Questions

EATFormer: Improving Vision Transformer Inspired by Evolutionary AlgorithmJiangning Zhang , Xiangtai Li , Yabiao Wang , Chengjie Wang , Yibo Yang , Yong Liu , Dacheng Tao


   Access Paper or Ask Questions

Enhancing Sequential Recommendation with Graph Contrastive LearningYixin Zhang , Yong Liu , Yonghui Xu , Hao Xiong , Chenyi Lei , Wei He , Lizhen Cui , Chunyan Miao

* 8 pages, 3 figures, Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Practical Differential Privacy in Data Analysis: Understanding the Effect of Epsilon on Utility in Private ERMYuzhe Li , Yong Liu , Bo Li , Weiping Wang , Nan Liu

* 16 pages,4 figures,2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Non-stationary Transformers: Rethinking the Stationarity in Time Series ForecastingYong Liu , Haixu Wu , Jianmin Wang , Mingsheng Long


   Access Paper or Ask Questions

UniInst: Unique Representation for End-to-End Instance SegmentationYimin Ou , Rui Yang , Lufan Ma , Yong Liu , Jiangpeng Yan , Shang Xu , Chengjie Wang , Xiu Li

* This work is in the revision phase of the journal Neurocomputing. Codes will be available upon publication 

   Access Paper or Ask Questions

Observability-Aware Intrinsic and Extrinsic Calibration of LiDAR-IMU SystemsJiajun Lv , Xingxing Zuo , Kewei Hu , Jinhong Xu , Guoquan Huang , Yong Liu

* 2022 TRO 

   Access Paper or Ask Questions

Ridgeless Regression with Random FeaturesJian Li , Yong Liu , Yingying Zhang

* Accepted at IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Understanding the Generalization Performance of Spectral Clustering AlgorithmsShaojie Li , Sheng Ouyang , Yong Liu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>