Alert button
Picture for Yong Liu

Yong Liu

Alert button

Adapting LLaMA Decoder to Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Jiahao Wang, Wenqi Shao, Mengzhao Chen, Chengyue Wu, Yong Liu, Kaipeng Zhang, Songyang Zhang, Kai Chen, Ping Luo

Viaarxiv icon

Gaussian-LIC: Photo-realistic LiDAR-Inertial-Camera SLAM with 3D Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Xiaolei Lang, Laijian Li, Hang Zhang, Feng Xiong, Mu Xu, Yong Liu, Xingxing Zuo, Jiajun Lv

Viaarxiv icon

TryOn-Adapter: Efficient Fine-Grained Clothing Identity Adaptation for High-Fidelity Virtual Try-On

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Jiazheng Xing, Chao Xu, Yijie Qian, Yang Liu, Guang Dai, Baigui Sun, Yong Liu, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

DreamSalon: A Staged Diffusion Framework for Preserving Identity-Context in Editable Face Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Haonan Lin, Mengmeng Wang, Yan Chen, Wenbin An, Yuzhe Yao, Guang Dai, Qianying Wang, Yong Liu, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

SDSTrack: Self-Distillation Symmetric Adapter Learning for Multi-Modal Visual Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Xiaojun Hou, Jiazheng Xing, Yijie Qian, Yaowei Guo, Shuo Xin, Junhao Chen, Kai Tang, Mengmeng Wang, Zhengkai Jiang, Liang Liu, Yong Liu

Viaarxiv icon

END4Rec: Efficient Noise-Decoupling for Multi-Behavior Sequential Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yongqiang Han, Hao Wang, Kefan Wang, Likang Wu, Zhi Li, Wei Guo, Yong Liu, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Exploring Task Unification in Graph Representation Learning via Generative Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Yulan Hu, Sheng Ouyang, Zhirui Yang, Ge Chen, Junchen Wan, Xiao Wang, Yong Liu

Figure 1 for Exploring Task Unification in Graph Representation Learning via Generative Approach
Figure 2 for Exploring Task Unification in Graph Representation Learning via Generative Approach
Figure 3 for Exploring Task Unification in Graph Representation Learning via Generative Approach
Figure 4 for Exploring Task Unification in Graph Representation Learning via Generative Approach
Viaarxiv icon

SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Xi Jiang, Ying Chen, Qiang Nie, Yong Liu, Jianlin Liu, Bin-Bin Gao, Jun Liu, Chengjie Wang, Feng Zheng

Figure 1 for SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Figure 2 for SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Figure 3 for SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Figure 4 for SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Viaarxiv icon

Toward Multi-class Anomaly Detection: Exploring Class-aware Unified Model against Inter-class Interference

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Xi Jiang, Ying Chen, Qiang Nie, Jianlin Liu, Yong Liu, Chengjie Wang, Feng Zheng

Figure 1 for Toward Multi-class Anomaly Detection: Exploring Class-aware Unified Model against Inter-class Interference
Figure 2 for Toward Multi-class Anomaly Detection: Exploring Class-aware Unified Model against Inter-class Interference
Figure 3 for Toward Multi-class Anomaly Detection: Exploring Class-aware Unified Model against Inter-class Interference
Figure 4 for Toward Multi-class Anomaly Detection: Exploring Class-aware Unified Model against Inter-class Interference
Viaarxiv icon