Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiangmiao Pang

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation


Aug 23, 2020
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report for LVIS Challenge 2020 https://www.lvisdataset.org/challenge_2020 

  Access Paper or Ask Questions

Quasi-Dense Instance Similarity Learning


Jun 11, 2020
Jiangmiao Pang, Linlu Qiu, Haofeng Chen, Qi Li, Trevor Darrell, Fisher Yu

* SOTAs on multiple object tracking and one-shot object detection 

  Access Paper or Ask Questions

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection


Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Libra R-CNN: Towards Balanced Learning for Object Detection


Apr 04, 2019
Jiangmiao Pang, Kai Chen, Jianping Shi, Huajun Feng, Wanli Ouyang, Dahua Lin

* To appear at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

R$^2$-CNN: Fast Tiny Object Detection in Large-Scale Remote Sensing Images


Mar 30, 2019
Jiangmiao Pang, Cong Li, Jianping Shi, Zhihai Xu, Huajun Feng

* 13 pages. Accepted to IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 

  Access Paper or Ask Questions

$\mathcal{R}^2$-CNN: Fast Tiny Object Detection in Large-scale Remote Sensing Images


Feb 16, 2019
Jiangmiao Pang, Cong Li, Jianping Shi, Zhihai Xu, Huajun Feng

* 13 pages. Accepted to IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation


Jan 22, 2019
Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report. Winning entry of COCO 2018 Challenge (object detection task) 

  Access Paper or Ask Questions

FishNet: A Versatile Backbone for Image, Region, and Pixel Level Prediction


Jan 11, 2019
Shuyang Sun, Jiangmiao Pang, Jianping Shi, Shuai Yi, Wanli Ouyang

* NeurIPS 2018. Code available at https://github.com/kevin-ssy/FishNet 

  Access Paper or Ask Questions