Alert button
Picture for Jiangmiao Pang

Jiangmiao Pang

Alert button

Grounded 3D-LLM with Referent Tokens

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2024
Yilun Chen, Shuai Yang, Haifeng Huang, Tai Wang, Ruiyuan Lyu, Runsen Xu, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Learning H-Infinity Locomotion Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Junfeng Long, Wenye Yu, Quanyi Li, Zirui Wang, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

3DGSR: Implicit Surface Reconstruction with 3D Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Xiaoyang Lyu, Yang-Tian Sun, Yi-Hua Huang, Xiuzhe Wu, Ziyi Yang, Yilun Chen, Jiangmiao Pang, Xiaojuan Qi

Viaarxiv icon

RoboKeyGen: Robot Pose and Joint Angles Estimation via Diffusion-based 3D Keypoint Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yang Tian, Jiyao Zhang, Guowei Huang, Bin Wang, Ping Wang, Jiangmiao Pang, Hao Dong

Figure 1 for RoboKeyGen: Robot Pose and Joint Angles Estimation via Diffusion-based 3D Keypoint Generation
Figure 2 for RoboKeyGen: Robot Pose and Joint Angles Estimation via Diffusion-based 3D Keypoint Generation
Figure 3 for RoboKeyGen: Robot Pose and Joint Angles Estimation via Diffusion-based 3D Keypoint Generation
Figure 4 for RoboKeyGen: Robot Pose and Joint Angles Estimation via Diffusion-based 3D Keypoint Generation
Viaarxiv icon

RoboDuet: A Framework Affording Mobile-Manipulation and Cross-Embodiment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Guoping Pan, Qingwei Ben, Zhecheng Yuan, Guangqi Jiang, Yandong Ji, Jiangmiao Pang, Houde Liu, Huazhe Xu

Figure 1 for RoboDuet: A Framework Affording Mobile-Manipulation and Cross-Embodiment
Figure 2 for RoboDuet: A Framework Affording Mobile-Manipulation and Cross-Embodiment
Figure 3 for RoboDuet: A Framework Affording Mobile-Manipulation and Cross-Embodiment
Figure 4 for RoboDuet: A Framework Affording Mobile-Manipulation and Cross-Embodiment
Viaarxiv icon

GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Xiao Chen, Quanyi Li, Tai Wang, Tianfan Xue, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Multi-Object Tracking by Hierarchical Visual Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Jinkun Cao, Jiangmiao Pang, Kris Kitani

Viaarxiv icon

Mixed Gaussian Flow for Diverse Trajectory Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Jiahe Chen, Jinkun Cao, Dahua Lin, Kris Kitani, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Hybrid Internal Model: Learning Agile Legged Locomotion with Simulated Robot Response

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2024
Junfeng Long, Zirui Wang, Quanyi Li, Jiawei Gao, Liu Cao, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

EmbodiedScan: A Holistic Multi-Modal 3D Perception Suite Towards Embodied AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Tai Wang, Xiaohan Mao, Chenming Zhu, Runsen Xu, Ruiyuan Lyu, Peisen Li, Xiao Chen, Wenwei Zhang, Kai Chen, Tianfan Xue, Xihui Liu, Cewu Lu, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon