Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CGAR: Critic Guided Action Redistribution in Reinforcement LeaningTairan Huang , Xu Li , Hao Li , Mingming Sun , Ping Li

* IEEE Conference on Games (CoG), 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Point RCNN: An Angle-Free Framework for Rotated Object DetectionQiang Zhou , Chaohui Yu , Zhibin Wang , Hao Li


   Access Paper or Ask Questions

Real-World Image Super-Resolution by Exclusionary Dual-LearningHao Li , Jinghui Qin , Zhijing Yang , Pengxu Wei , Jinshan Pan , Liang Lin , Yukai Shi

* IEEE TMM 2022; Considering large volume of RealSR datasets, a multi-dataset sampling scheme is developed 

   Access Paper or Ask Questions

Architecture-Agnostic Masked Image Modeling -- From ViT back to CNNSiyuan Li , Di Wu , Fang Wu , Zelin Zang , Kai Wang , Lei Shang , Baigui Sun , Hao Li , Stan. Z. Li

* A preprint reversion (fix typos and update appendix). The source code will be released in https://github.com/Westlake-AI/openmixup 

   Access Paper or Ask Questions

Point-Teaching: Weakly Semi-Supervised Object Detection with Point AnnotationsYongtao Ge , Qiang Zhou , Xinlong Wang , Chunhua Shen , Zhibin Wang , Hao Li


   Access Paper or Ask Questions

SwinVRNN: A Data-Driven Ensemble Forecasting Model via Learned Distribution PerturbationYuan Hu , Lei Chen , Zhibin Wang , Hao Li


   Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data AugmentationZiquan Liu , Yi Xu , Yuanhong Xu , Qi Qian , Hao Li , Rong Jin , Xiangyang Ji , Antoni B. Chan


   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Learning for 3D MRI Super Resolution with Degradation AdaptationJianan Liu , Hao Li , Tao Huang , Euijoon Ahn , Adeel Razi , Wei Xiang

* 8 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and ResultsYawei Li , Kai Zhang , Radu Timofte , Luc Van Gool , Fangyuan Kong , Mingxi Li , Songwei Liu , Zongcai Du , Ding Liu , Chenhui Zhou , Jingyi Chen , Qingrui Han , Zheyuan Li , Yingqi Liu , Xiangyu Chen , Haoming Cai , Yu Qiao , Chao Dong , Long Sun , Jinshan Pan , Yi Zhu , Zhikai Zong , Xiaoxiao Liu , Zheng Hui , Tao Yang , Peiran Ren , Xuansong Xie , Xian-Sheng Hua , Yanbo Wang , Xiaozhong Ji , Chuming Lin , Donghao Luo , Ying Tai , Chengjie Wang , Zhizhong Zhang , Yuan Xie , Shen Cheng , Ziwei Luo , Lei Yu , Zhihong Wen , Qi Wu1 , Youwei Li , Haoqiang Fan , Jian Sun , Shuaicheng Liu , Yuanfei Huang , Meiguang Jin , Hua Huang , Jing Liu , Xinjian Zhang , Yan Wang , Lingshun Long , Gen Li , Yuanfan Zhang , Zuowei Cao , Lei Sun , Panaetov Alexander , Yucong Wang , Minjie Cai , Li Wang , Lu Tian , Zheyuan Wang , Hongbing Ma , Jie Liu , Chao Chen , Yidong Cai , Jie Tang , Gangshan Wu , Weiran Wang , Shirui Huang , Honglei Lu , Huan Liu , Keyan Wang , Jun Chen , Shi Chen , Yuchun Miao , Zimo Huang , Lefei Zhang , Mustafa Ayazoğlu , Wei Xiong , Chengyi Xiong , Fei Wang , Hao Li , Ruimian Wen , Zhijing Yang , Wenbin Zou , Weixin Zheng , Tian Ye , Yuncheng Zhang , Xiangzhen Kong , Aditya Arora , Syed Waqas Zamir , Salman Khan , Munawar Hayat , Fahad Shahbaz Khan , Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning , Jingzhu Tang , Han Huang , Yufei Wang , Zhangheng Peng , Haobo Li , Wenxue Guan , Shenghua Gong , Xin Li , Jun Liu , Wanjun Wang , Dengwen Zhou , Kun Zeng , Hanjiang Lin , Xinyu Chen , Jinsheng Fang

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>