Alert button
Picture for Dahua Lin

Dahua Lin

Alert button

SepRep-Net: Multi-source Free Domain Adaptation via Model Separation And Reparameterization

Feb 13, 2024
Ying Jin, Jiaqi Wang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

SALAD-Bench: A Hierarchical and Comprehensive Safety Benchmark for Large Language Models

Feb 08, 2024
Lijun Li, Bowen Dong, Ruohui Wang, Xuhao Hu, Wangmeng Zuo, Dahua Lin, Yu Qiao, Jing Shao

Viaarxiv icon

LV-Eval: A Balanced Long-Context Benchmark with 5 Length Levels Up to 256K

Feb 06, 2024
Tao Yuan, Xuefei Ning, Dong Zhou, Zhijie Yang, Shiyao Li, Minghui Zhuang, Zheyue Tan, Zhuyu Yao, Dahua Lin, Boxun Li, Guohao Dai, Shengen Yan, Yu Wang

Viaarxiv icon

Navigating the OverKill in Large Language Models

Jan 31, 2024
Chenyu Shi, Xiao Wang, Qiming Ge, Songyang Gao, Xianjun Yang, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xun Zhao, Dahua Lin

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

F-Eval: Asssessing Fundamental Abilities with Refined Evaluation Methods

Jan 26, 2024
Yu Sun, Keyu Chen, Shujie Wang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Query of CC: Unearthing Large Scale Domain-Specific Knowledge from Public Corpora

Jan 26, 2024
Zhaoye Fei, Yunfan Shao, Linyang Li, Zhiyuan Zeng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Linear Alignment: A Closed-form Solution for Aligning Human Preferences without Tuning and Feedback

Jan 21, 2024
Songyang Gao, Qiming Ge, Wei Shen, Shihan Dou, Junjie Ye, Xiao Wang, Rui Zheng, Yicheng Zou, Zhi Chen, Hang Yan, Qi Zhang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

SwinTextSpotter v2: Towards Better Synergy for Scene Text Spotting

Jan 15, 2024
Mingxin Huang, Dezhi Peng, Hongliang Li, Zhenghao Peng, Chongyu Liu, Dahua Lin, Yuliang Liu, Xiang Bai, Lianwen Jin

Viaarxiv icon