Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Dynamic Storyboard Generation in an Engine-based Virtual Environment for Video Production


Jan 31, 2023
Anyi Rao, Xuekun Jiang, Yuwei Guo, Linning Xu, Lei Yang, Libiao Jin, Dahua Lin, Bo Dai

Add code

* Project page: https://virtualfilmstudio.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OmniObject3D: Large-Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation


Jan 18, 2023
Tong Wu, Jiarui Zhang, Xiao Fu, Yuxin Wang, Jiawei Ren, Liang Pan, Wayne Wu, Lei Yang, Jiaqi Wang, Chen Qian, Dahua Lin, Ziwei Liu

Add code

* Project page: https://omniobject3d.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-Supervised Semantic Segmentation via Gentle Teaching Assistant


Jan 18, 2023
Ying Jin, Jiaqi Wang, Dahua Lin

Add code

* NeurIPS2022 camera ready 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SPTS v2: Single-Point Scene Text Spotting


Jan 04, 2023
Yuliang Liu, Jiaxin Zhang, Dezhi Peng, Mingxin Huang, Xinyu Wang, Jingqun Tang, Can Huang, Dahua Lin, Chunhua Shen, Xiang Bai, Lianwen Jin

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2112.07917 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation


Dec 05, 2022
Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yuanqi Du, Wayne Wu, Dahua Lin, Ziwei Liu

Add code

* Accepted by Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 (Spotlight Presentation). Camera-Ready Version, 19 Pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Trajectory Prediction via "Team Game"


Oct 17, 2022
Zikai Wei, Xinge Zhu, Bo Dai, Dahua Lin

Add code

* Accepted to ECCV2022 WIMF Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Temporal and Contextual Transformer for Multi-Camera Editing of TV Shows


Oct 17, 2022
Anyi Rao, Xuekun Jiang, Sichen Wang, Yuwei Guo, Zihao Liu, Bo Dai, Long Pang, Xiaoyu Wu, Dahua Lin, Libiao Jin

Add code

* Extended Abstract of ECCV 2022 Workshop on AI for Creative Video Editing and Understanding 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DG-STGCN: Dynamic Spatial-Temporal Modeling for Skeleton-based Action Recognition


Oct 12, 2022
Haodong Duan, Jiaqi Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Add code

* Codes will be released in https://github.com/kennymckormick/pyskl 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Force-Aware Interface via Electromyography for Natural VR/AR Interaction


Oct 03, 2022
Yunxiang Zhang, Benjamin Liang, Boyuan Chen, Paul Torrens, S. Farokh Atashzar, Dahua Lin, Qi Sun

Add code

* ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mitigating Representation Bias in Action Recognition: Algorithms and Benchmarks


Sep 20, 2022
Haodong Duan, Yue Zhao, Kai Chen, Yuanjun Xiong, Dahua Lin

Add code

* ECCVW 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>