Alert button
Picture for Tai Wang

Tai Wang

Alert button

GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Xiao Chen, Quanyi Li, Tai Wang, Tianfan Xue, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

EmbodiedScan: A Holistic Multi-Modal 3D Perception Suite Towards Embodied AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Tai Wang, Xiaohan Mao, Chenming Zhu, Runsen Xu, Ruiyuan Lyu, Peisen Li, Xiao Chen, Wenwei Zhang, Kai Chen, Tianfan Xue, Xihui Liu, Cewu Lu, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

OctreeOcc: Efficient and Multi-Granularity Occupancy Prediction Using Octree Queries

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2023
Yuhang Lu, Xinge Zhu, Tai Wang, Yuexin Ma

Viaarxiv icon

SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Xidong Peng, Runnan Chen, Feng Qiao, Lingdong Kong, Youquan Liu, Tai Wang, Xinge Zhu, Yuexin Ma

Figure 1 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 2 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 3 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 4 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Viaarxiv icon

Object2Scene: Putting Objects in Context for Open-Vocabulary 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Chenming Zhu, Wenwei Zhang, Tai Wang, Xihui Liu, Kai Chen

Figure 1 for Object2Scene: Putting Objects in Context for Open-Vocabulary 3D Detection
Figure 2 for Object2Scene: Putting Objects in Context for Open-Vocabulary 3D Detection
Figure 3 for Object2Scene: Putting Objects in Context for Open-Vocabulary 3D Detection
Figure 4 for Object2Scene: Putting Objects in Context for Open-Vocabulary 3D Detection
Viaarxiv icon

Unified Human-Scene Interaction via Prompted Chain-of-Contacts

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Zeqi Xiao, Tai Wang, Jingbo Wang, Jinkun Cao, Wenwei Zhang, Bo Dai, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Figure 1 for Unified Human-Scene Interaction via Prompted Chain-of-Contacts
Figure 2 for Unified Human-Scene Interaction via Prompted Chain-of-Contacts
Figure 3 for Unified Human-Scene Interaction via Prompted Chain-of-Contacts
Figure 4 for Unified Human-Scene Interaction via Prompted Chain-of-Contacts
Viaarxiv icon

PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Runsen Xu, Xiaolong Wang, Tai Wang, Yilun Chen, Jiangmiao Pang, Dahua Lin

Figure 1 for PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds
Figure 2 for PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds
Figure 3 for PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds
Figure 4 for PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds
Viaarxiv icon

Scene as Occupancy

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Wenwen Tong, Chonghao Sima, Tai Wang, Silei Wu, Hanming Deng, Li Chen, Yi Gu, Lewei Lu, Ping Luo, Dahua Lin, Hongyang Li

Figure 1 for Scene as Occupancy
Figure 2 for Scene as Occupancy
Figure 3 for Scene as Occupancy
Figure 4 for Scene as Occupancy
Viaarxiv icon

DORT: Modeling Dynamic Objects in Recurrent for Multi-Camera 3D Object Detection and Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2023
Qing Lian, Tai Wang, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Figure 1 for DORT: Modeling Dynamic Objects in Recurrent for Multi-Camera 3D Object Detection and Tracking
Figure 2 for DORT: Modeling Dynamic Objects in Recurrent for Multi-Camera 3D Object Detection and Tracking
Figure 3 for DORT: Modeling Dynamic Objects in Recurrent for Multi-Camera 3D Object Detection and Tracking
Figure 4 for DORT: Modeling Dynamic Objects in Recurrent for Multi-Camera 3D Object Detection and Tracking
Viaarxiv icon

MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Runsen Xu, Tai Wang, Wenwei Zhang, Runjian Chen, Jinkun Cao, Jiangmiao Pang, Dahua Lin

Figure 1 for MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training
Figure 2 for MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training
Figure 3 for MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training
Figure 4 for MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training
Viaarxiv icon