Alert button
Picture for Tianfan Xue

Tianfan Xue

Alert button

Interactive3D: Create What You Want by Interactive 3D Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Shaocong Dong, Lihe Ding, Zhanpeng Huang, Zibin Wang, Tianfan Xue, Dan Xu

Viaarxiv icon

HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Gangwei Xu, Yujin Wang, Jinwei Gu, Tianfan Xue, Xin Yang

Figure 1 for HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions
Figure 2 for HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions
Figure 3 for HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions
Figure 4 for HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions
Viaarxiv icon

GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Xiao Chen, Quanyi Li, Tai Wang, Tianfan Xue, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Event-Based Motion Magnification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yutian Chen, Shi Guo, Fangzheng Yu, Feng Zhang, Jinwei Gu, Tianfan Xue

Viaarxiv icon

EmbodiedScan: A Holistic Multi-Modal 3D Perception Suite Towards Embodied AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Tai Wang, Xiaohan Mao, Chenming Zhu, Runsen Xu, Ruiyuan Lyu, Peisen Li, Xiao Chen, Wenwei Zhang, Kai Chen, Tianfan Xue, Xihui Liu, Cewu Lu, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Depicting Beyond Scores: Advancing Image Quality Assessment through Multi-modal Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Zhiyuan You, Zheyuan Li, Jinjin Gu, Zhenfei Yin, Tianfan Xue, Chao Dong

Viaarxiv icon

Text-to-3D Generation with Bidirectional Diffusion using both 2D and 3D priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Lihe Ding, Shaocong Dong, Zhanpeng Huang, Zibin Wang, Yiyuan Zhang, Kaixiong Gong, Dan Xu, Tianfan Xue

Viaarxiv icon

Obj-NeRF: Extract Object NeRFs from Multi-view Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Zhiyi Li, Lihe Ding, Tianfan Xue

Viaarxiv icon

AutoDIR: Automatic All-in-One Image Restoration with Latent Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Yitong Jiang, Zhaoyang Zhang, Tianfan Xue, Jinwei Gu

Figure 1 for AutoDIR: Automatic All-in-One Image Restoration with Latent Diffusion
Figure 2 for AutoDIR: Automatic All-in-One Image Restoration with Latent Diffusion
Figure 3 for AutoDIR: Automatic All-in-One Image Restoration with Latent Diffusion
Figure 4 for AutoDIR: Automatic All-in-One Image Restoration with Latent Diffusion
Viaarxiv icon

Reconstruct-and-Generate Diffusion Model for Detail-Preserving Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Yujin Wang, Lingen Li, Tianfan Xue, Jinwei Gu

Figure 1 for Reconstruct-and-Generate Diffusion Model for Detail-Preserving Image Denoising
Figure 2 for Reconstruct-and-Generate Diffusion Model for Detail-Preserving Image Denoising
Figure 3 for Reconstruct-and-Generate Diffusion Model for Detail-Preserving Image Denoising
Figure 4 for Reconstruct-and-Generate Diffusion Model for Detail-Preserving Image Denoising
Viaarxiv icon