Alert button
Picture for Liang Xu

Liang Xu

Alert button

SuperCLUE-Math6: Graded Multi-Step Math Reasoning Benchmark for LLMs in Chinese

Feb 02, 2024
Liang Xu, Hang Xue, Lei Zhu, Kangkang Zhao

Viaarxiv icon

Inter-X: Towards Versatile Human-Human Interaction Analysis

Dec 26, 2023
Liang Xu, Xintao Lv, Yichao Yan, Xin Jin, Shuwen Wu, Congsheng Xu, Yifan Liu, Yizhou Zhou, Fengyun Rao, Xingdong Sheng, Yunhui Liu, Wenjun Zeng, Xiaokang Yang

Viaarxiv icon

SC-Safety: A Multi-round Open-ended Question Adversarial Safety Benchmark for Large Language Models in Chinese

Oct 09, 2023
Liang Xu, Kangkang Zhao, Lei Zhu, Hang Xue

Viaarxiv icon

Duration-adaptive Video Highlight Pre-caching for Vehicular Communication Network

Sep 05, 2023
Liang Xu, Deshi Li, Kaitao Meng, Mingliu Liu, Shuya Zhu

Figure 1 for Duration-adaptive Video Highlight Pre-caching for Vehicular Communication Network
Figure 2 for Duration-adaptive Video Highlight Pre-caching for Vehicular Communication Network
Figure 3 for Duration-adaptive Video Highlight Pre-caching for Vehicular Communication Network
Figure 4 for Duration-adaptive Video Highlight Pre-caching for Vehicular Communication Network
Viaarxiv icon

Federated Learning in Big Model Era: Domain-Specific Multimodal Large Models

Aug 24, 2023
Zengxiang Li, Zhaoxiang Hou, Hui Liu, Ying Wang, Tongzhi Li, Longfei Xie, Chao Shi, Chengyi Yang, Weishan Zhang, Zelei Liu, Liang Xu

Figure 1 for Federated Learning in Big Model Era: Domain-Specific Multimodal Large Models
Figure 2 for Federated Learning in Big Model Era: Domain-Specific Multimodal Large Models
Figure 3 for Federated Learning in Big Model Era: Domain-Specific Multimodal Large Models
Figure 4 for Federated Learning in Big Model Era: Domain-Specific Multimodal Large Models
Viaarxiv icon

SuperCLUE: A Comprehensive Chinese Large Language Model Benchmark

Jul 27, 2023
Liang Xu, Anqi Li, Lei Zhu, Hang Xue, Changtai Zhu, Kangkang Zhao, Haonan He, Xuanwei Zhang, Qiyue Kang, Zhenzhong Lan

Figure 1 for SuperCLUE: A Comprehensive Chinese Large Language Model Benchmark
Figure 2 for SuperCLUE: A Comprehensive Chinese Large Language Model Benchmark
Figure 3 for SuperCLUE: A Comprehensive Chinese Large Language Model Benchmark
Figure 4 for SuperCLUE: A Comprehensive Chinese Large Language Model Benchmark
Viaarxiv icon

MCPA: Multi-scale Cross Perceptron Attention Network for 2D Medical Image Segmentation

Jul 27, 2023
Liang Xu, Mingxiao Chen, Yi Cheng, Pengfei Shao, Shuwei Shen, Peng Yao, Ronald X. Xu

Figure 1 for MCPA: Multi-scale Cross Perceptron Attention Network for 2D Medical Image Segmentation
Figure 2 for MCPA: Multi-scale Cross Perceptron Attention Network for 2D Medical Image Segmentation
Figure 3 for MCPA: Multi-scale Cross Perceptron Attention Network for 2D Medical Image Segmentation
Figure 4 for MCPA: Multi-scale Cross Perceptron Attention Network for 2D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

A Surrogate Data Assimilation Model for the Estimation of Dynamical System in a Limited Area

Jul 14, 2023
Wei Kang, Liang Xu, Hong Zhou

Figure 1 for A Surrogate Data Assimilation Model for the Estimation of Dynamical System in a Limited Area
Figure 2 for A Surrogate Data Assimilation Model for the Estimation of Dynamical System in a Limited Area
Figure 3 for A Surrogate Data Assimilation Model for the Estimation of Dynamical System in a Limited Area
Figure 4 for A Surrogate Data Assimilation Model for the Estimation of Dynamical System in a Limited Area
Viaarxiv icon

P-vectors: A Parallel-Coupled TDNN/Transformer Network for Speaker Verification

May 25, 2023
Xiyuan Wang, Fangyuan Wang, Bo Xu, Liang Xu, Jing Xiao

Figure 1 for P-vectors: A Parallel-Coupled TDNN/Transformer Network for Speaker Verification
Figure 2 for P-vectors: A Parallel-Coupled TDNN/Transformer Network for Speaker Verification
Figure 3 for P-vectors: A Parallel-Coupled TDNN/Transformer Network for Speaker Verification
Figure 4 for P-vectors: A Parallel-Coupled TDNN/Transformer Network for Speaker Verification
Viaarxiv icon