Alert button
Picture for Xiao Chen

Xiao Chen

Alert button

GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction

Feb 25, 2024
Xiao Chen, Quanyi Li, Tai Wang, Tianfan Xue, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Triplet-constraint Transformer with Multi-scale Refinement for Dose Prediction in Radiotherapy

Feb 07, 2024
Lu Wen, Qihun Zhang, Zhenghao Feng, Yuanyuan Xu, Xiao Chen, Jiliu Zhou, Yan Wang

Viaarxiv icon

EmbodiedScan: A Holistic Multi-Modal 3D Perception Suite Towards Embodied AI

Dec 26, 2023
Tai Wang, Xiaohan Mao, Chenming Zhu, Runsen Xu, Ruiyuan Lyu, Peisen Li, Xiao Chen, Wenwei Zhang, Kai Chen, Tianfan Xue, Xihui Liu, Cewu Lu, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

Spectroscopy-Guided Discovery of Three-Dimensional Structures of Disordered Materials with Diffusion Models

Dec 09, 2023
Hyuna Kwon, Tim Hsu, Wenyu Sun, Wonseok Jeong, Fikret Aydin, James Chapman, Xiao Chen, Matthew R. Carbone, Deyu Lu, Fei Zhou, Tuan Anh Pham

Viaarxiv icon

Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis

Oct 24, 2023
Jianqiao Lu, Wenyong Huang, Nianzu Zheng, Xingshan Zeng, Yu Ting Yeung, Xiao Chen

Figure 1 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Figure 2 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Figure 3 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Figure 4 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Viaarxiv icon

CAMEL2: Enhancing weakly supervised learning for histopathology images by incorporating the significance ratio

Oct 09, 2023
Gang Xu, Shuhao Wang, Lingyu Zhao, Xiao Chen, Tongwei Wang, Lang Wang, Zhenwei Luo, Dahan Wang, Zewen Zhang, Aijun Liu, Wei Ba, Zhigang Song, Huaiyin Shi, Dingrong Zhong, Jianpeng Ma

Viaarxiv icon

Enhancing Cardiac MRI Segmentation via Classifier-Guided Two-Stage Network and All-Slice Information Fusion Transformer

Sep 02, 2023
Zihao Chen, Xiao Chen, Yikang Liu, Eric Z. Chen, Terrence Chen, Shanhui Sun

Viaarxiv icon

DiffusePast: Diffusion-based Generative Replay for Class Incremental Semantic Segmentation

Aug 02, 2023
Jingfan Chen, Yuxi Wang, Pengfei Wang, Xiao Chen, Zhaoxiang Zhang, Zhen Lei, Qing Li

Figure 1 for DiffusePast: Diffusion-based Generative Replay for Class Incremental Semantic Segmentation
Figure 2 for DiffusePast: Diffusion-based Generative Replay for Class Incremental Semantic Segmentation
Figure 3 for DiffusePast: Diffusion-based Generative Replay for Class Incremental Semantic Segmentation
Figure 4 for DiffusePast: Diffusion-based Generative Replay for Class Incremental Semantic Segmentation
Viaarxiv icon