Alert button
Picture for Haodong Duan

Haodong Duan

Alert button

MathBench: Evaluating the Theory and Application Proficiency of LLMs with a Hierarchical Mathematics Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2024
Hongwei Liu, Zilong Zheng, Yuxuan Qiao, Haodong Duan, Zhiwei Fei, Fengzhe Zhou, Wenwei Zhang, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen

Viaarxiv icon

Ada-LEval: Evaluating long-context LLMs with length-adaptable benchmarks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Chonghua Wang, Haodong Duan, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen

Viaarxiv icon

Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Lin Chen, Jinsong Li, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Zehui Chen, Haodong Duan, Jiaqi Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Feng Zhao

Figure 1 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Figure 2 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Figure 3 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Figure 4 for Are We on the Right Way for Evaluating Large Vision-Language Models?
Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2-4KHD: A Pioneering Large Vision-Language Model Handling Resolutions from 336 Pixels to 4K HD

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Songyang Zhang, Haodong Duan, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Zhe Chen, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Wenhai Wang, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

BotChat: Evaluating LLMs' Capabilities of Having Multi-Turn Dialogues

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Haodong Duan, Jueqi Wei, Chonghua Wang, Hongwei Liu, Yixiao Fang, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Pan Zhang, Xiaoyi Dong, Bin Wang, Yuhang Cao, Chao Xu, Linke Ouyang, Zhiyuan Zhao, Shuangrui Ding, Songyang Zhang, Haodong Duan, Hang Yan, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Figure 1 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Figure 2 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Figure 3 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Figure 4 for InternLM-XComposer: A Vision-Language Large Model for Advanced Text-image Comprehension and Composition
Viaarxiv icon

SkeleTR: Towrads Skeleton-based Action Recognition in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Haodong Duan, Mingze Xu, Bing Shuai, Davide Modolo, Zhuowen Tu, Joseph Tighe, Alessandro Bergamo

Figure 1 for SkeleTR: Towrads Skeleton-based Action Recognition in the Wild
Figure 2 for SkeleTR: Towrads Skeleton-based Action Recognition in the Wild
Figure 3 for SkeleTR: Towrads Skeleton-based Action Recognition in the Wild
Figure 4 for SkeleTR: Towrads Skeleton-based Action Recognition in the Wild
Viaarxiv icon

MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Yuan Liu, Haodong Duan, Yuanhan Zhang, Bo Li, Songyang Zhang, Wangbo Zhao, Yike Yuan, Jiaqi Wang, Conghui He, Ziwei Liu, Kai Chen, Dahua Lin

Figure 1 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Figure 2 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Figure 3 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Figure 4 for MMBench: Is Your Multi-modal Model an All-around Player?
Viaarxiv icon