Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Robust Sum-Rate Maximization in Transmissive RMS Transceiver-Enabled SWIPT Networks


Dec 10, 2022
Zhendong Li, Wen Chen, Ziheng Zhang, Qingqing Wu, Huanqing Cao, Jun Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Prompt Combines Paraphrase: Teaching Pre-trained Models to Understand Rare Biomedical Words


Sep 14, 2022
Haochun Wang, Chi Liu, Nuwa Xi, Sendong Zhao, Meizhi Ju, Shiwei Zhang, Ziheng Zhang, Yefeng Zheng, Bing Qin, Ting Liu

Add code

* Accepted to COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Contrastive Representation Learning for Entity Alignment


Sep 02, 2022
Zhenxi Lin, Ziheng Zhang, Meng Wang, Yinghui Shi, Xian Wu, Yefeng Zheng

Add code

* Accepted by COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Neuro-Symbolic Learning: Principles and Applications in Ophthalmology


Jul 31, 2022
Muhammad Hassan, Haifei Guan, Aikaterini Melliou, Yuqi Wang, Qianhui Sun, Sen Zeng, Wen Liang, Yiwei Zhang, Ziheng Zhang, Qiuyue Hu, Yang Liu, Shunkai Shi, Lin An, Shuyue Ma, Ijaz Gul, Muhammad Akmal Rahee, Zhou You, Canyang Zhang, Vijay Kumar Pandey, Yuxing Han, Yongbing Zhang, Ming Xu, Qiming Huang, Jiefu Tan, Qi Xing, Peiwu Qin, Dongmei Yu

Add code

* 24 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

PRGC: Potential Relation and Global Correspondence Based Joint Relational Triple Extraction


Jun 18, 2021
Hengyi Zheng, Rui Wen, Xi Chen, Yifan Yang, Yunyan Zhang, Ziheng Zhang, Ningyu Zhang, Bin Qin, Ming Xu, Yefeng Zheng

Add code

* Accepted by ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

PRASEMap: A Probabilistic Reasoning and Semantic Embedding based Knowledge Graph Alignment System


Jun 16, 2021
Zhiyuan Qi, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Yefeng Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

OntoEA: Ontology-guided Entity Alignment via Joint Knowledge Graph Embedding


May 24, 2021
Yuejia Xiang, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng

Add code

* Accepted by Findings of ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Knowledge Graph Alignment by Probabilistic Reasoning and Semantic Embedding


May 19, 2021
Zhiyuan Qi, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Yuejia Xiang, Ningyu Zhang, Yefeng Zheng

Add code

* Accepted by IJCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>