Alert button
Picture for Zihan Li

Zihan Li

Alert button

ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Zihan Li, Yuan Zheng, Dandan Shan, Shuzhou Yang, Qingde Li, Beizhan Wang, Yuanting Zhang, Qingqi Hong, Dinggang Shen

Figure 1 for ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation
Figure 2 for ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation
Figure 3 for ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation
Figure 4 for ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

nnSAM: Plug-and-play Segment Anything Model Improves nnUNet Performance

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Yunxiang Li, Bowen Jing, Zihan Li, Jing Wang, You Zhang

Figure 1 for nnSAM: Plug-and-play Segment Anything Model Improves nnUNet Performance
Figure 2 for nnSAM: Plug-and-play Segment Anything Model Improves nnUNet Performance
Figure 3 for nnSAM: Plug-and-play Segment Anything Model Improves nnUNet Performance
Figure 4 for nnSAM: Plug-and-play Segment Anything Model Improves nnUNet Performance
Viaarxiv icon

Can Large Language Models Understand Real-World Complex Instructions?

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Qianyu He, Jie Zeng, Wenhao Huang, Lina Chen, Jin Xiao, Qianxi He, Xunzhe Zhou, Lida Chen, Xintao Wang, Yuncheng Huang, Haoning Ye, Zihan Li, Shisong Chen, Yikai Zhang, Zhouhong Gu, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao

Figure 1 for Can Large Language Models Understand Real-World Complex Instructions?
Figure 2 for Can Large Language Models Understand Real-World Complex Instructions?
Figure 3 for Can Large Language Models Understand Real-World Complex Instructions?
Figure 4 for Can Large Language Models Understand Real-World Complex Instructions?
Viaarxiv icon

ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2023
Zihan Li, Yuan Zheng, Xiangde Luo, Dandan Shan, Qingqi Hong

Figure 1 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Figure 2 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Figure 3 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Figure 4 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Viaarxiv icon

SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 24, 2023
Yiqing Wang, Zihan Li, Jieru Mei, Zihao Wei, Li Liu, Chen Wang, Shengtian Sang, Alan Yuille, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Figure 1 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 4 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Beyond the Obvious: Evaluating the Reasoning Ability In Real-life Scenarios of Language Models on Life Scapes Reasoning Benchmark~(LSR-Benchmark)

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2023
Zhouhong Gu, Zihan Li, Lin Zhang, Zhuozhi Xiong, Sihang Jiang, Xiaoxuan Zhu, Shusen Wang, Zili Wang, Jianchen Wang, Haoning Ye, Wenhao Huang, Yikai Zhang, Hongwei Feng, Yanghua Xiao

Figure 1 for Beyond the Obvious: Evaluating the Reasoning Ability In Real-life Scenarios of Language Models on Life Scapes Reasoning Benchmark~(LSR-Benchmark)
Figure 2 for Beyond the Obvious: Evaluating the Reasoning Ability In Real-life Scenarios of Language Models on Life Scapes Reasoning Benchmark~(LSR-Benchmark)
Figure 3 for Beyond the Obvious: Evaluating the Reasoning Ability In Real-life Scenarios of Language Models on Life Scapes Reasoning Benchmark~(LSR-Benchmark)
Figure 4 for Beyond the Obvious: Evaluating the Reasoning Ability In Real-life Scenarios of Language Models on Life Scapes Reasoning Benchmark~(LSR-Benchmark)
Viaarxiv icon

Xiezhi: An Ever-Updating Benchmark for Holistic Domain Knowledge Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Zhouhong Gu, Xiaoxuan Zhu, Haoning Ye, Lin Zhang, Jianchen Wang, Sihang Jiang, Zhuozhi Xiong, Zihan Li, Qianyu He, Rui Xu, Wenhao Huang, Zili Wang, Shusen Wang, Weiguo Zheng, Hongwei Feng, Yanghua Xiao

Figure 1 for Xiezhi: An Ever-Updating Benchmark for Holistic Domain Knowledge Evaluation
Figure 2 for Xiezhi: An Ever-Updating Benchmark for Holistic Domain Knowledge Evaluation
Figure 3 for Xiezhi: An Ever-Updating Benchmark for Holistic Domain Knowledge Evaluation
Figure 4 for Xiezhi: An Ever-Updating Benchmark for Holistic Domain Knowledge Evaluation
Viaarxiv icon

Multi-view MERA Subspace Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2023
Zhen Long, Ce Zhu, Jie Chen, Zihan Li, Yazhou Ren, Yipeng Liu

Figure 1 for Multi-view MERA Subspace Clustering
Figure 2 for Multi-view MERA Subspace Clustering
Figure 3 for Multi-view MERA Subspace Clustering
Figure 4 for Multi-view MERA Subspace Clustering
Viaarxiv icon

DiscoPrompt: Path Prediction Prompt Tuning for Implicit Discourse Relation Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2023
Chunkit Chan, Xin Liu, Jiayang Cheng, Zihan Li, Yangqiu Song, Ginny Y. Wong, Simon See

Figure 1 for DiscoPrompt: Path Prediction Prompt Tuning for Implicit Discourse Relation Recognition
Figure 2 for DiscoPrompt: Path Prediction Prompt Tuning for Implicit Discourse Relation Recognition
Figure 3 for DiscoPrompt: Path Prediction Prompt Tuning for Implicit Discourse Relation Recognition
Figure 4 for DiscoPrompt: Path Prediction Prompt Tuning for Implicit Discourse Relation Recognition
Viaarxiv icon

Domain Mastery Benchmark: An Ever-Updating Benchmark for Evaluating Holistic Domain Knowledge of Large Language Model--A Preliminary Release

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2023
Zhouhong Gu, Xiaoxuan Zhu, Haoning Ye, Lin Zhang, Zhuozhi Xiong, Zihan Li, Qianyu He, Sihang Jiang, Hongwei Feng, Yanghua Xiao

Figure 1 for Domain Mastery Benchmark: An Ever-Updating Benchmark for Evaluating Holistic Domain Knowledge of Large Language Model--A Preliminary Release
Viaarxiv icon