Alert button
Picture for Yu Su

Yu Su

Alert button

MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Kai Zhang, Yi Luan, Hexiang Hu, Kenton Lee, Siyuan Qiao, Wenhu Chen, Yu Su, Ming-Wei Chang

Figure 1 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Figure 2 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Figure 3 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Figure 4 for MagicLens: Self-Supervised Image Retrieval with Open-Ended Instructions
Viaarxiv icon

Knowledge and Data Dual-Driven Channel Estimation and Feedback for Ultra-Massive MIMO Systems under Hybrid Field Beam Squint Effect

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Kuiyu Wang, Zhen Gao, Sheng Chen, Boyu Ning, Gaojie Chen, Yu Su, Zhaocheng Wang, H. Vincent Poor

Figure 1 for Knowledge and Data Dual-Driven Channel Estimation and Feedback for Ultra-Massive MIMO Systems under Hybrid Field Beam Squint Effect
Figure 2 for Knowledge and Data Dual-Driven Channel Estimation and Feedback for Ultra-Massive MIMO Systems under Hybrid Field Beam Squint Effect
Figure 3 for Knowledge and Data Dual-Driven Channel Estimation and Feedback for Ultra-Massive MIMO Systems under Hybrid Field Beam Squint Effect
Figure 4 for Knowledge and Data Dual-Driven Channel Estimation and Feedback for Ultra-Massive MIMO Systems under Hybrid Field Beam Squint Effect
Viaarxiv icon

LLMs in the Imaginarium: Tool Learning through Simulated Trial and Error

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Boshi Wang, Hao Fang, Jason Eisner, Benjamin Van Durme, Yu Su

Figure 1 for LLMs in the Imaginarium: Tool Learning through Simulated Trial and Error
Figure 2 for LLMs in the Imaginarium: Tool Learning through Simulated Trial and Error
Figure 3 for LLMs in the Imaginarium: Tool Learning through Simulated Trial and Error
Figure 4 for LLMs in the Imaginarium: Tool Learning through Simulated Trial and Error
Viaarxiv icon

Middleware for LLMs: Tools Are Instrumental for Language Agents in Complex Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Yu Gu, Yiheng Shu, Hao Yu, Xiao Liu, Yuxiao Dong, Jie Tang, Jayanth Srinivasa, Hugo Latapie, Yu Su

Viaarxiv icon

When is Tree Search Useful for LLM Planning? It Depends on the Discriminator

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Ziru Chen, Michael White, Raymond Mooney, Ali Payani, Yu Su, Huan Sun

Viaarxiv icon

A Trembling House of Cards? Mapping Adversarial Attacks against Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Lingbo Mo, Zeyi Liao, Boyuan Zheng, Yu Su, Chaowei Xiao, Huan Sun

Viaarxiv icon

Dual-View Visual Contextualization for Web Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Jihyung Kil, Chan Hee Song, Boyuan Zheng, Xiang Deng, Yu Su, Wei-Lun Chao

Viaarxiv icon

TravelPlanner: A Benchmark for Real-World Planning with Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Jian Xie, Kai Zhang, Jiangjie Chen, Tinghui Zhu, Renze Lou, Yuandong Tian, Yanghua Xiao, Yu Su

Viaarxiv icon

Deductive Beam Search: Decoding Deducible Rationale for Chain-of-Thought Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Tinghui Zhu, Kai Zhang, Jian Xie, Yu Su

Viaarxiv icon