Alert button
Picture for Fan Jia

Fan Jia

Alert button

The RoboDrive Challenge: Drive Anytime Anywhere in Any Condition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2024
Lingdong Kong, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Yaru Niu, Wei Tsang Ooi, Benoit R. Cottereau, Lai Xing Ng, Yuexin Ma, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Ziwei Liu, Weichao Qiu, Wei Zhang, Xu Cao, Hao Lu, Ying-Cong Chen, Caixin Kang, Xinning Zhou, Chengyang Ying, Wentao Shang, Xingxing Wei, Yinpeng Dong, Bo Yang, Shengyin Jiang, Zeliang Ma, Dengyi Ji, Haiwen Li, Xingliang Huang, Yu Tian, Genghua Kou, Fan Jia, Yingfei Liu, Tiancai Wang, Ying Li, Xiaoshuai Hao, Yifan Yang, Hui Zhang, Mengchuan Wei, Yi Zhou, Haimei Zhao, Jing Zhang, Jinke Li, Xiao He, Xiaoqiang Cheng, Bingyang Zhang, Lirong Zhao, Dianlei Ding, Fangsheng Liu, Yixiang Yan, Hongming Wang, Nanfei Ye, Lun Luo, Yubo Tian, Yiwei Zuo, Zhe Cao, Yi Ren, Yunfan Li, Wenjie Liu, Xun Wu, Yifan Mao, Ming Li, Jian Liu, Jiayang Liu, Zihan Qin, Cunxi Chu, Jialei Xu, Wenbo Zhao, Junjun Jiang, Xianming Liu, Ziyan Wang, Chiwei Li, Shilong Li, Chendong Yuan, Songyue Yang, Wentao Liu, Peng Chen, Bin Zhou, Yubo Wang, Chi Zhang, Jianhang Sun, Hai Chen, Xiao Yang, Lizhong Wang, Dongyi Fu, Yongchun Lin, Huitong Yang, Haoang Li, Yadan Luo, Xianjing Cheng, Yong Xu

Viaarxiv icon

SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Binyuan Huang, Yuqing Wen, Yucheng Zhao, Yaosi Hu, Yingfei Liu, Fan Jia, Weixin Mao, Tiancai Wang, Chi Zhang, Chang Wen Chen, Zhenzhong Chen, Xiangyu Zhang

Figure 1 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Figure 2 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Figure 3 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Figure 4 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Viaarxiv icon

VJT: A Video Transformer on Joint Tasks of Deblurring, Low-light Enhancement and Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Yuxiang Hui, Yang Liu, Yaofang Liu, Fan Jia, Jinshan Pan, Raymond Chan, Tieyong Zeng

Viaarxiv icon

Stream Query Denoising for Vectorized HD Map Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Shuo Wang, Fan Jia, Yingfei Liu, Yucheng Zhao, Zehui Chen, Tiancai Wang, Chi Zhang, Xiangyu Zhang, Feng Zhao

Viaarxiv icon

Panacea: Panoramic and Controllable Video Generation for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Yuqing Wen, Yucheng Zhao, Yingfei Liu, Fan Jia, Yanhui Wang, Chong Luo, Chi Zhang, Tiancai Wang, Xiaoyan Sun, Xiangyu Zhang

Viaarxiv icon

ADriver-I: A General World Model for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Fan Jia, Weixin Mao, Yingfei Liu, Yucheng Zhao, Yuqing Wen, Chi Zhang, Xiangyu Zhang, Tiancai Wang

Viaarxiv icon

VLM-Eval: A General Evaluation on Video Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Shuailin Li, Yuang Zhang, Yucheng Zhao, Qiuyue Wang, Fan Jia, Yingfei Liu, Tiancai Wang

Viaarxiv icon

TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Dongming Wu, Jiahao Chang, Fan Jia, Yingfei Liu, Tiancai Wang, Jianbing Shen

Figure 1 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Figure 2 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Figure 3 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Figure 4 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Viaarxiv icon

Far3D: Expanding the Horizon for Surround-view 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Xiaohui Jiang, Shuailin Li, Yingfei Liu, Shihao Wang, Fan Jia, Tiancai Wang, Lijin Han, Xiangyu Zhang

Figure 1 for Far3D: Expanding the Horizon for Surround-view 3D Object Detection
Figure 2 for Far3D: Expanding the Horizon for Surround-view 3D Object Detection
Figure 3 for Far3D: Expanding the Horizon for Surround-view 3D Object Detection
Figure 4 for Far3D: Expanding the Horizon for Surround-view 3D Object Detection
Viaarxiv icon

The 1st-place Solution for CVPR 2023 OpenLane Topology in Autonomous Driving Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Dongming Wu, Fan Jia, Jiahao Chang, Zhuoling Li, Jianjian Sun, Chunrui Han, Shuailin Li, Yingfei Liu, Zheng Ge, Tiancai Wang

Figure 1 for The 1st-place Solution for CVPR 2023 OpenLane Topology in Autonomous Driving Challenge
Figure 2 for The 1st-place Solution for CVPR 2023 OpenLane Topology in Autonomous Driving Challenge
Figure 3 for The 1st-place Solution for CVPR 2023 OpenLane Topology in Autonomous Driving Challenge
Figure 4 for The 1st-place Solution for CVPR 2023 OpenLane Topology in Autonomous Driving Challenge
Viaarxiv icon