Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Jin

MC-LCR: Multi-modal contrastive classification by locally correlated representations for effective face forgery detection


Oct 07, 2021
Gaojian Wang, Qian Jiang, Xin Jin, Wei Li, Xiaohui Cui


  Access Paper or Ask Questions

Focusing on Persons: Colorizing Old Images Learning from Modern Historical Movies


Aug 14, 2021
Xin Jin, Zhonglan Li, Ke Liu, Dongqing Zou, Xiaodong Li, Xingfan Zhu, Ziyin Zhou, Qilong Sun, Qingyu Liu

* ACM Multimedia 2021 Industrial Track 

  Access Paper or Ask Questions

FFR_FD: Effective and Fast Detection of DeepFakes Based on Feature Point Defects


Jul 05, 2021
Gaojian Wang, Qian Jiang, Xin Jin, Xiaohui Cui

* 14 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Can we imitate stock price behavior to reinforcement learn option price?


May 24, 2021
Xin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Cloth-Changing Person Re-identification from A Single Image with Gait Prediction and Regularization


Apr 18, 2021
Xin Jin, Tianyu He, Kecheng Zheng, Zhiheng Yin, Xu Shen, Zhen Huang, Ruoyu Feng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Re-energizing Domain Discriminator with Sample Relabeling for Adversarial Domain Adaptation


Mar 22, 2021
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Dense Interaction Learning for Video-based Person Re-identification


Mar 18, 2021
Tianyu He, Xin Jin, Xu Shen, Jianqiang Huang, Zhibo Chen, Xian-Sheng Hua

* Technical report, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Block-based Hybrid Image Compression


Jan 18, 2021
Yaojun Wu, Xin Li, Zhizheng Zhang, Xin Jin, Zhibo Chen

* 9 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Omni-frequency Region-adaptive Representations for Real Image Super-Resolution


Jan 10, 2021
Xin Li, Xin Jin, Tao Yu, Yingxue Pang, Simeng Sun, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Style Normalization and Restitution for DomainGeneralization and Adaptation


Jan 03, 2021
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen

* Conference version: Style Normalization and Restitution for Generalizable Person Re-identification, published on CVPR-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Confused Modulo Projection based Somewhat Homomorphic Encryption -- Cryptosystem, Library and Applications on Secure Smart Cities


Dec 19, 2020
Xin Jin, Hongyu Zhang, Xiaodong Li, Haoyang Yu, Beisheng Liu, Shujiang Xie, Amit Kumar Singh, Yujie Li

* IEEE Internet of Things Journal (IOTJ), Published Online: 7 August 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multimodality Learning for UAV Video Aesthetic Quality Assessment


Nov 04, 2020
Qi Kuang, Xin Jin, Qinping Zhao, Bin Zhou

* IEEE Trans. on Multimedia, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Drift-Diffusion Model for Image Aesthetic Score Distribution Prediction


Oct 15, 2020
Xin Jin, Xiqiao Li, Heng Huang, Xiaodong Li, Xinghui Zhou

* 13 pages, 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FAN: Frequency Aggregation Network for Real Image Super-resolution


Sep 30, 2020
Yingxue Pang, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Jianzhao Liu, Sen Liu, Zhibo Chen

* 14 pages, 7 figures, presented as a workshop paper at AIM 2020 Challenge @ ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Efficient Constructions of Checkpoints


Sep 28, 2020
Yu Chen, Zhenming Liu, Bin Ren, Xin Jin

* International Conference on Machine Learning, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Context Embedding for Region-based Object Detection


Aug 04, 2020
Zhao-Min Chen, Xin Jin, Borui Zhao, Xiu-Shen Wei, Yanwen Guo

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration


Jul 22, 2020
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Tao Yu, Sen Liu, Yaojun Wu, Wei Zhou, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Is Network the Bottleneck of Distributed Training?


Jun 24, 2020
Zhen Zhang, Chaokun Chang, Haibin Lin, Yida Wang, Raman Arora, Xin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Feature Alignment and Restoration for Domain Generalization and Adaptation


Jun 22, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Global Distance-distributions Separation for Unsupervised Person Re-identification


Jun 01, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Style Normalization and Restitution for Generalizable Person Re-identification


May 22, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen, Li Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Categorical Regularization for Domain Adaptive Object Detection


Mar 20, 2020
Chang-Dong Xu, Xing-Ran Zhao, Xin Jin, Xiu-Shen Wei

* To appear in CVPR 2020. X.-S. Wei is the corresponding author 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Multi-Shot Knowledge Distillation for Image-Based Object Re-Identification


Jan 21, 2020
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen

* Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20) 

  Access Paper or Ask Questions

Region Normalization for Image Inpainting


Nov 23, 2019
Tao Yu, Zongyu Guo, Xin Jin, Shilin Wu, Zhibo Chen, Weiping Li, Zhizheng Zhang, Sen Liu

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions