Alert button
Picture for Qingqi Hong

Qingqi Hong

Alert button

ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation

Feb 03, 2024
Zihan Li, Yuan Zheng, Dandan Shan, Shuzhou Yang, Qingde Li, Beizhan Wang, Yuanting Zhang, Qingqi Hong, Dinggang Shen

Viaarxiv icon

ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding

Jul 30, 2023
Zihan Li, Yuan Zheng, Xiangde Luo, Dandan Shan, Qingqi Hong

Figure 1 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Figure 2 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Figure 3 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Figure 4 for ScribbleVC: Scribble-supervised Medical Image Segmentation with Vision-Class Embedding
Viaarxiv icon

Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment

Mar 01, 2023
Dandan Shan, Zihan Li, Wentao Chen, Qingde Li, Jie Tian, Qingqi Hong

Figure 1 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Figure 2 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Figure 3 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Figure 4 for Coarse-to-Fine Covid-19 Segmentation via Vision-Language Alignment
Viaarxiv icon

TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation

Jul 07, 2022
Zihan Li, Dihan Li, Cangbai Xu, Weice Wang, Qingqi Hong, Qingde Li, Jie Tian

Figure 1 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Figure 2 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Figure 3 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Figure 4 for TFCNs: A CNN-Transformer Hybrid Network for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

LViT: Language meets Vision Transformer in Medical Image Segmentation

Jun 29, 2022
Zihan Li, Yunxiang Li, Qingde Li, You Zhang, Puyang Wang, Dazhou Guo, Le Lu, Dakai Jin, Qingqi Hong

Figure 1 for LViT: Language meets Vision Transformer in Medical Image Segmentation
Figure 2 for LViT: Language meets Vision Transformer in Medical Image Segmentation
Figure 3 for LViT: Language meets Vision Transformer in Medical Image Segmentation
Figure 4 for LViT: Language meets Vision Transformer in Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

A New ECOC Algorithm for Multiclass Microarray Data Classification

Jun 22, 2018
Mengxin Sun, Kunhong Liu, Qingqi Hong, Beizhan Wang

Figure 1 for A New ECOC Algorithm for Multiclass Microarray Data Classification
Figure 2 for A New ECOC Algorithm for Multiclass Microarray Data Classification
Figure 3 for A New ECOC Algorithm for Multiclass Microarray Data Classification
Figure 4 for A New ECOC Algorithm for Multiclass Microarray Data Classification
Viaarxiv icon