Alert button
Picture for Chongyi Li

Chongyi Li

Alert button

Control Color: Multimodal Diffusion-based Interactive Image Colorization

Feb 16, 2024
Zhexin Liang, Zhaochen Li, Shangchen Zhou, Chongyi Li, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

The Devil is in the Details: Boosting Guided Depth Super-Resolution via Rethinking Cross-Modal Alignment and Aggregation

Jan 16, 2024
Xinni Jiang, Zengsheng Kuang, Chunle Guo, Ruixun Zhang, Lei Cai, Xiao Fan, Chongyi Li

Viaarxiv icon

Towards Flexible, Scalable, and Adaptive Multi-Modal Conditioned Face Synthesis

Dec 26, 2023
Jingjing Ren, Cheng Xu, Haoyu Chen, Xinran Qin, Chongyi Li, Lei Zhu

Viaarxiv icon

ReCo-Diff: Explore Retinex-Based Condition Strategy in Diffusion Model for Low-Light Image Enhancement

Dec 20, 2023
Yuhui Wu, Guoqing Wang, Zhiwen Wang, Yang Yang, Tianyu Li, Peng Wang, Chongyi Li, Heng Tao Shen

Viaarxiv icon

DGNet: Dynamic Gradient-guided Network with Noise Suppression for Underwater Image Enhancement

Dec 12, 2023
Jingchun Zhou, Zongxin He, Dehuan Zhang, Kin-man Lam, Weishi Zhang, Xianping Fu, Yi Wang, Chongyi Li

Viaarxiv icon

IA2U: A Transfer Plugin with Multi-Prior for In-Air Model to Underwater

Dec 12, 2023
Jingchun Zhou, Qilin Gai, Weishi Zhang, Kin-man Lam, Xianping Fu, Ting Li, Chongyi Li

Viaarxiv icon

WaterHE-NeRF: Water-ray Tracing Neural Radiance Fields for Underwater Scene Reconstruction

Dec 12, 2023
Jingchun Zhou, Tianyu Liang, Zongxin He, Dehuan Zhang, Weishi Zhang, Xianping Fu, Chongyi Li

Viaarxiv icon

Is Underwater Image Enhancement All Object Detectors Need?

Nov 30, 2023
Yudong Wang, Jichang Guo, Wanru He, Huan Gao, Huihui Yue, Zenan Zhang, Chongyi Li

Viaarxiv icon

LAMP: Learn A Motion Pattern for Few-Shot-Based Video Generation

Oct 16, 2023
Ruiqi Wu, Liangyu Chen, Tong Yang, Chunle Guo, Chongyi Li, Xiangyu Zhang

Viaarxiv icon

ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting

Sep 07, 2023
Shangchen Zhou, Chongyi Li, Kelvin C. K. Chan, Chen Change Loy

Figure 1 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 2 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 3 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Figure 4 for ProPainter: Improving Propagation and Transformer for Video Inpainting
Viaarxiv icon