Alert button
Picture for Jialin Li

Jialin Li

Alert button

Computing in the Era of Large Generative Models: From Cloud-Native to AI-Native

Jan 17, 2024
Yao Lu, Song Bian, Lequn Chen, Yongjun He, Yulong Hui, Matthew Lentz, Beibin Li, Fei Liu, Jialin Li, Qi Liu, Rui Liu, Xiaoxuan Liu, Lin Ma, Kexin Rong, Jianguo Wang, Yingjun Wu, Yongji Wu, Huanchen Zhang, Minjia Zhang, Qizhen Zhang, Tianyi Zhou, Danyang Zhuo

Viaarxiv icon

FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation

Oct 03, 2023
Xiang Liu, Liangxi Liu, Feiyang Ye, Yunheng Shen, Xia Li, Linshan Jiang, Jialin Li

Figure 1 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 2 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 3 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 4 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Viaarxiv icon

Can the Query-based Object Detector Be Designed with Fewer Stages?

Sep 28, 2023
Jialin Li, Weifu Fu, Yuhuan Lin, Qiang Nie, Yong Liu

Viaarxiv icon

Semi-supervised Domain Adaptation with Inter and Intra-domain Mixing for Semantic Segmentation

Aug 30, 2023
Weifu Fu, Qiang Nie, Jialin Li, Yuhuan Lin, Kai Wu, Yong Liu, Chengjie Wang

Figure 1 for Semi-supervised Domain Adaptation with Inter and Intra-domain Mixing for Semantic Segmentation
Figure 2 for Semi-supervised Domain Adaptation with Inter and Intra-domain Mixing for Semantic Segmentation
Figure 3 for Semi-supervised Domain Adaptation with Inter and Intra-domain Mixing for Semantic Segmentation
Figure 4 for Semi-supervised Domain Adaptation with Inter and Intra-domain Mixing for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes

Aug 23, 2023
Donghao Zhou, Jialin Li, Jinpeng Li, Jiancheng Huang, Qiang Nie, Yong Liu, Bin-Bin Gao, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng, Guangyong Chen

Figure 1 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 2 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 3 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 4 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Viaarxiv icon

A Survey on Personalized Affective Computing in Human-Machine Interaction

Apr 01, 2023
Jialin Li, Alia Waleed, Hanan Salam

Figure 1 for A Survey on Personalized Affective Computing in Human-Machine Interaction
Figure 2 for A Survey on Personalized Affective Computing in Human-Machine Interaction
Figure 3 for A Survey on Personalized Affective Computing in Human-Machine Interaction
Figure 4 for A Survey on Personalized Affective Computing in Human-Machine Interaction
Viaarxiv icon

TAP: Accelerating Large-Scale DNN Training Through Tensor Automatic Parallelisation

Feb 01, 2023
Ziji Shi, Le Jiang, Ang Wang, Jie Zhang, Xianyan Jia, Yong Li, Chencan Wu, Jialin Li, Wei Lin

Figure 1 for TAP: Accelerating Large-Scale DNN Training Through Tensor Automatic Parallelisation
Figure 2 for TAP: Accelerating Large-Scale DNN Training Through Tensor Automatic Parallelisation
Figure 3 for TAP: Accelerating Large-Scale DNN Training Through Tensor Automatic Parallelisation
Figure 4 for TAP: Accelerating Large-Scale DNN Training Through Tensor Automatic Parallelisation
Viaarxiv icon

MapQA: A Dataset for Question Answering on Choropleth Maps

Nov 15, 2022
Shuaichen Chang, David Palzer, Jialin Li, Eric Fosler-Lussier, Ningchuan Xiao

Figure 1 for MapQA: A Dataset for Question Answering on Choropleth Maps
Figure 2 for MapQA: A Dataset for Question Answering on Choropleth Maps
Figure 3 for MapQA: A Dataset for Question Answering on Choropleth Maps
Figure 4 for MapQA: A Dataset for Question Answering on Choropleth Maps
Viaarxiv icon

Guaranteed Simultaneous Asymmetric Tensor Decomposition via Orthogonalized Alternating Least Squares

May 25, 2018
Jialin Li, Furong Huang

Viaarxiv icon