Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yujie Wang

Fixing the Teacher-Student Knowledge Discrepancy in Distillation


Mar 31, 2021
Jiangfan Han, Mengya Gao, Yujie Wang, Quanquan Li, Hongsheng Li, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Network Adaption with Elastic Search Space


Mar 30, 2021
Shaopeng Guo, Yujie Wang, Kun Yuan, Quanquan Li


  Access Paper or Ask Questions

A Collaborative Visual SLAM Framework for Service Robots


Feb 05, 2021
Ming Ouyang, Xuesong Shi, Yujie Wang, Yuxin Tian, Yingzhe Shen, Dawei Wang, Peng Wang


  Access Paper or Ask Questions

DMCP: Differentiable Markov Channel Pruning for Neural Networks


May 08, 2020
Shaopeng Guo, Yujie Wang, Quanquan Li, Junjie Yan

* CVPR2020 Oral. Code has been released at https://github.com/zx55/dmcp 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reflection Prior


Dec 08, 2019
Qingnan Fan, Yingda Yin, Dongdong Chen, Yujie Wang, Angelica Aviles-Rivero, Ruoteng Li, Carola-Bibiane Schnlieb, Dani Lischinski, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Skin Lesion Segmentation Using Atrous Convolution via DeepLab v3


Jul 24, 2018
Yujie Wang, Simon Sun, Jahow Yu, Dr. Limin Yu

* 4 pages, 1 figure, ISIC challenge 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Trade-off: Accelerate FCN-based Face Detector with Higher Accuracy


Jun 02, 2018
Guanglu Song, Yu Liu, Ming Jiang, Yujie Wang, Junjie Yan, Biao Leng

* Accepted by CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

Flow-Guided Feature Aggregation for Video Object Detection


Aug 18, 2017
Xizhou Zhu, Yujie Wang, Jifeng Dai, Lu Yuan, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions