Alert button
Picture for Huajun Chen

Huajun Chen

Alert button

Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning: A Comprehensive Survey

Feb 26, 2024
Zhuo Chen, Yichi Zhang, Yin Fang, Yuxia Geng, Lingbing Guo, Xiang Chen, Qian Li, Wen Zhang, Jiaoyan Chen, Yushan Zhu, Jiaqi Li, Xiaoze Liu, Jeff Z. Pan, Ningyu Zhang, Huajun Chen

Viaarxiv icon

InstructEdit: Instruction-based Knowledge Editing for Large Language Models

Feb 25, 2024
Bozhong Tian, Siyuan Cheng, Xiaozhuan Liang, Ningyu Zhang, Yi Hu, Kouying Xue, Yanjie Gou, Xi Chen, Huajun Chen

Viaarxiv icon

IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus

Feb 22, 2024
Honghao Gui, Hongbin Ye, Lin Yuan, Ningyu Zhang, Mengshu Sun, Lei Liang, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Unleashing the Power of Imbalanced Modality Information for Multi-modal Knowledge Graph Completion

Feb 22, 2024
Yichi Zhang, Zhuo Chen, Lei Liang, Huajun Chen, Wen Zhang

Viaarxiv icon

ChatCell: Facilitating Single-Cell Analysis with Natural Language

Feb 20, 2024
Yin Fang, Kangwei Liu, Ningyu Zhang, Xinle Deng, Penghui Yang, Zhuo Chen, Xiangru Tang, Mark Gerstein, Xiaohui Fan, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Unified Hallucination Detection for Multimodal Large Language Models

Feb 16, 2024
Xiang Chen, Chenxi Wang, Yida Xue, Ningyu Zhang, Xiaoyan Yang, Qiang Li, Yue Shen, Lei Liang, Jinjie Gu, Huajun Chen

Viaarxiv icon

EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models

Feb 06, 2024
Yixin Ou, Ningyu Zhang, Honghao Gui, Ziwen Xu, Shuofei Qiao, Yida Xue, Runnan Fang, Kangwei Liu, Lei Li, Zhen Bi, Guozhou Zheng, Huajun Chen

Viaarxiv icon