Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
3D-ANAS: 3D Asymmetric Neural Architecture Search for Fast Hyperspectral Image Classification

Jan 12, 2021
Haokui Zhang, Chengrong Gong, Yunpeng Bai, Zongwen Bai, Ying Li

* 19 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Memory-Efficient Hierarchical Neural Architecture Search for Image Restoration

Dec 28, 2020
Haokui Zhang, Ying Li, Chengrong Gong, Hao Chen, Zongwen Bai, Chunhua Shen

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Classification Based on Lightweight 3-D-CNN With Transfer Learning

Dec 07, 2020
Haokui Zhang, Ying Li, Yenan Jiang, Peng Wang, Qiang Shen, Chunhua Shen

* IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2019, 57(8): 5813-5828 
* 16 pages. Accepted to IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. Code is available at: https://github.com/hkzhang91/LWNet 

  Access Paper or Ask Questions

Cirrus: A Long-range Bi-pattern LiDAR Dataset

Dec 05, 2020
Ze Wang, Sihao Ding, Ying Li, Jonas Fenn, Sohini Roychowdhury, Andreas Wallin, Lane Martin, Scott Ryvola, Guillermo Sapiro, Qiang Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Correlation Tracking via Multi-channel Fused Features and Reliable Response Map

Nov 25, 2020
Xizhe Xue, Ying Li, Qiang Shen


  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics

Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

UAV LiDAR Point Cloud Segmentation of A Stack Interchange with Deep Neural Networks

Oct 21, 2020
Weikai Tan, Dedong Zhang, Lingfei Ma, Ying Li, Lanying Wang, Jonathan Li


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Classification with Spatial Consistence Using Fully Convolutional Spatial Propagation Network

Aug 04, 2020
Yenan Jiang, Ying Li, Shanrong Zou, Haokui Zhang, Yunpeng Bai


  Access Paper or Ask Questions

Locality-Aware Rotated Ship Detection in High-Resolution Remote Sensing Imagery Based on Multi-Scale Convolutional Network

Jul 24, 2020
Lingyi Liu, Yunpeng Bai, Ying Li

* 5 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Polestar: An Intelligent, Efficient and National-Wide Public Transportation Routing Engine

Jul 11, 2020
Hao Liu, Ying Li, Yanjie Fu, Huaibo Mei, Jingbo Zhou, Xu Ma, Hui Xiong

* KDD 2020 applied data science track 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for LiDAR Point Clouds in Autonomous Driving: A Review

May 20, 2020
Ying Li, Lingfei Ma, Zilong Zhong, Fei Liu, Dongpu Cao, Jonathan Li, Michael A. Chapman

* 21 pages, submitted to IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

FuSSI-Net: Fusion of Spatio-temporal Skeletons for Intention Prediction Network

May 15, 2020
Francesco Piccoli, Rajarathnam Balakrishnan, Maria Jesus Perez, Moraldeepsingh Sachdeo, Carlos Nunez, Matthew Tang, Kajsa Andreasson, Kalle Bjurek, Ria Dass Raj, Ebba Davidsson, Colin Eriksson, Victor Hagman, Jonas Sjoberg, Ying Li, L. Srikar Muppirisetty, Sohini Roychowdhury

* 5 pages, 6 figures, 5 tables, IEEE Asilomar SSC 

  Access Paper or Ask Questions

Toronto-3D: A Large-scale Mobile LiDAR Dataset for Semantic Segmentation of Urban Roadways

Apr 16, 2020
Weikai Tan, Nannan Qin, Lingfei Ma, Ying Li, Jing Du, Guorong Cai, Ke Yang, Jonathan Li

* Toronto-3D dataset can be downloaded at https://github.com/WeikaiTan/Toronto-3D 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Classification Based on 3D Asymmetric Inception Network with Data Fusion Transfer Learning

Feb 11, 2020
Haokui Zhang, Yu Liu, Bei Fang, Ying Li, Lingqiao Liu, Ian Reid

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Range Adaptation for 3D Object Detection in LiDAR

Sep 26, 2019
Ze Wang, Sihao Ding, Ying Li, Minming Zhao, Sohini Roychowdhury, Andreas Wallin, Guillermo Sapiro, Qiang Qiu


  Access Paper or Ask Questions

IR-NAS: Neural Architecture Search for Image Restoration

Sep 22, 2019
Haokui Zhang, Ying Li, Hao Chen, Chunhua Shen


  Access Paper or Ask Questions

Learning Action-Transferable Policy with Action Embedding

Sep 06, 2019
Yu Chen, Yingfeng Chen, Yu Yang, Ying Li, Jianwei Yin, Changjie Fan


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting temporal consistency for real-time video depth estimation

Aug 10, 2019
Haokui Zhang, Chunhua Shen, Ying Li, Yuanzhouhan Cao, Yu Liu, Youliang Yan

* Accepted to Proc. Int. Conf. Computer Vision 2019 

  Access Paper or Ask Questions

FPCNet: Fast Pavement Crack Detection Network Based on Encoder-Decoder Architecture

Jul 04, 2019
Wenjun Liu, Yuchun Huang, Ying Li, Qi Chen


  Access Paper or Ask Questions

RGB-D Based Action Recognition with Light-weight 3D Convolutional Networks

Nov 24, 2018
Haokui Zhang, Ying Li, Peng Wang, Yu Liu, Chunhua Shen

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Modeling of Multiple Complications for Risk Profiling in Diabetes Care

Feb 19, 2018
Bin Liu, Ying Li, Soumya Ghosh, Zhaonan Sun, Kenney Ng, Jianying Hu


  Access Paper or Ask Questions