Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoqiang Fan

iShape: A First Step Towards Irregular Shape Instance Segmentation


Sep 30, 2021
Lei Yang, Yan Zi Wei, Yisheng HE, Wei Sun, Zhenhang Huang, Haibin Huang, Haoqiang Fan

* Project page: https://ishape.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging


May 22, 2021
Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

* Accepted by CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models


Apr 28, 2021
Jing Tan, Shan Zhao, Pengfei Xiong, Jiangyu Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

* This work has been accepted to CVPR2021. The project link is https://github.com/TanJing94/Deep_Portraits_Correction 

  Access Paper or Ask Questions

ASFlow: Unsupervised Optical Flow Learning with Adaptive Pyramid Sampling


Apr 08, 2021
Kunming Luo, Ao Luo, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Motion Basis Learning for Unsupervised Deep Homography Estimation with Subspace Projection


Mar 29, 2021
Nianjin Ye, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

D2C-SR: A Divergence to Convergence Approach for Image Super-Resolution


Mar 26, 2021
Youwei Li, Haibin Huang, Lanpeng Jia, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

* 14 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FFB6D: A Full Flow Bidirectional Fusion Network for 6D Pose Estimation


Mar 03, 2021
Yisheng He, Haibin Huang, Haoqiang Fan, Qifeng Chen, Jian Sun

* Accepted to CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

NBNet: Noise Basis Learning for Image Denoising with Subspace Projection


Dec 30, 2020
Shen Cheng, Yuzhi Wang, Haibin Huang, Donghao Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

UPFlow: Upsampling Pyramid for Unsupervised Optical Flow Learning


Dec 01, 2020
Kunming Luo, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Haoqiang Fan, Jue Wang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

PVN3D: A Deep Point-wise 3D Keypoints Voting Network for 6DoF Pose Estimation


Nov 11, 2019
Yisheng He, Wei Sun, Haibin Huang, Jianran Liu, Haoqiang Fan, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Image Matting


Sep 10, 2019
Shaofan Cai, Xiaoshuai Zhang, Haoqiang Fan, Haibin Huang, Jiangyu Liu, Jiaming Liu, Jiaying Liu, Jue Wang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learning Raw Image Denoising with Bayer Pattern Unification and Bayer Preserving Augmentation


Apr 29, 2019
Jiaming Liu, Chi-Hao Wu, Yuzhi Wang, Qin Xu, Yuqian Zhou, Haibin Huang, Chuan Wang, Shaofan Cai, Yifan Ding, Haoqiang Fan, Jue Wang

* Accepted by CVPRW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Fusion Network for Image Completion


Apr 17, 2019
Xin Hong, Pengfei Xiong, Renhe Ji, Haoqiang Fan


  Access Paper or Ask Questions

DFANet: Deep Feature Aggregation for Real-Time Semantic Segmentation


Apr 03, 2019
Hanchao Li, Pengfei Xiong, Haoqiang Fan, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

A Point Set Generation Network for 3D Object Reconstruction from a Single Image


Dec 07, 2016
Haoqiang Fan, Hao Su, Leonidas Guibas

* The first two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Face Representation


Mar 12, 2014
Haoqiang Fan, Zhimin Cao, Yuning Jiang, Qi Yin, Chinchilla Doudou


  Access Paper or Ask Questions