Alert button
Picture for Tiancai Wang

Tiancai Wang

Alert button

SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Binyuan Huang, Yuqing Wen, Yucheng Zhao, Yaosi Hu, Yingfei Liu, Fan Jia, Weixin Mao, Tiancai Wang, Chi Zhang, Chang Wen Chen, Zhenzhong Chen, Xiangyu Zhang

Figure 1 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Figure 2 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Figure 3 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Figure 4 for SubjectDrive: Scaling Generative Data in Autonomous Driving via Subject Control
Viaarxiv icon

Stream Query Denoising for Vectorized HD Map Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Shuo Wang, Fan Jia, Yingfei Liu, Yucheng Zhao, Zehui Chen, Tiancai Wang, Chi Zhang, Xiangyu Zhang, Feng Zhao

Viaarxiv icon

Bootstrap Masked Visual Modeling via Hard Patches Mining

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Haochen Wang, Junsong Fan, Yuxi Wang, Kaiyou Song, Tiancai Wang, Xiangyu Zhang, Zhaoxiang Zhang

Viaarxiv icon

Open-sourced Data Ecosystem in Autonomous Driving: the Present and Future

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Hongyang Li, Yang Li, Huijie Wang, Jia Zeng, Pinlong Cai, Huilin Xu, Dahua Lin, Junchi Yan, Feng Xu, Lu Xiong, Jingdong Wang, Futang Zhu, Kai Yan, Chunjing Xu, Tiancai Wang, Beipeng Mu, Shaoqing Ren, Zhihui Peng, Yu Qiao

Viaarxiv icon

Merlin:Empowering Multimodal LLMs with Foresight Minds

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
En Yu, Liang Zhao, Yana Wei, Jinrong Yang, Dongming Wu, Lingyu Kong, Haoran Wei, Tiancai Wang, Zheng Ge, Xiangyu Zhang, Wenbing Tao

Viaarxiv icon

PillarNeSt: Embracing Backbone Scaling and Pretraining for Pillar-based 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Weixin Mao, Tiancai Wang, Diankun Zhang, Junjie Yan, Osamu Yoshie

Viaarxiv icon

Panacea: Panoramic and Controllable Video Generation for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Yuqing Wen, Yucheng Zhao, Yingfei Liu, Fan Jia, Yanhui Wang, Chong Luo, Chi Zhang, Tiancai Wang, Xiaoyan Sun, Xiangyu Zhang

Viaarxiv icon

ADriver-I: A General World Model for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Fan Jia, Weixin Mao, Yingfei Liu, Yucheng Zhao, Yuqing Wen, Chi Zhang, Xiangyu Zhang, Tiancai Wang

Viaarxiv icon

VLM-Eval: A General Evaluation on Video Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Shuailin Li, Yuang Zhang, Yucheng Zhao, Qiuyue Wang, Fan Jia, Yingfei Liu, Tiancai Wang

Viaarxiv icon

TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Dongming Wu, Jiahao Chang, Fan Jia, Yingfei Liu, Tiancai Wang, Jianbing Shen

Figure 1 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Figure 2 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Figure 3 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Figure 4 for TopoMLP: An Simple yet Strong Pipeline for Driving Topology Reasoning
Viaarxiv icon