Alert button
Picture for Fei Yang

Fei Yang

Alert button

Parallel Proportional Fusion of Spiking Quantum Neural Network for Optimizing Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Zuyu Xu, Kang Shen, Pengnian Cai, Tao Yang, Yuanming Hu, Shixian Chen, Yunlai Zhu, Zuheng Wu, Yuehua Dai, Jun Wang, Fei Yang

Viaarxiv icon

Accelerated Inference and Reduced Forgetting: The Dual Benefits of Early-Exit Networks in Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Filip Szatkowski, Fei Yang, Bartłomiej Twardowski, Tomasz Trzciński, Joost van de Weijer

Figure 1 for Accelerated Inference and Reduced Forgetting: The Dual Benefits of Early-Exit Networks in Continual Learning
Figure 2 for Accelerated Inference and Reduced Forgetting: The Dual Benefits of Early-Exit Networks in Continual Learning
Figure 3 for Accelerated Inference and Reduced Forgetting: The Dual Benefits of Early-Exit Networks in Continual Learning
Figure 4 for Accelerated Inference and Reduced Forgetting: The Dual Benefits of Early-Exit Networks in Continual Learning
Viaarxiv icon

FlattenQuant: Breaking Through the Inference Compute-bound for Large Language Models with Per-tensor Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Yi Zhang, Fei Yang, Shuang Peng, Fangyu Wang, Aimin Pan

Viaarxiv icon

Holmes: Towards Distributed Training Across Clusters with Heterogeneous NIC Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Fei Yang, Shuang Peng, Ning Sun, Fangyu Wang, Ke Tan, Fu Wu, Jiezhong Qiu, Aimin Pan

Viaarxiv icon

Exploring Post-Training Quantization of Protein Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Shuang Peng, Fei Yang, Ning Sun, Sheng Chen, Yanfeng Jiang, Aimin Pan

Viaarxiv icon

Dynamic Prompt Learning: Addressing Cross-Attention Leakage for Text-Based Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Kai Wang, Fei Yang, Shiqi Yang, Muhammad Atif Butt, Joost van de Weijer

Figure 1 for Dynamic Prompt Learning: Addressing Cross-Attention Leakage for Text-Based Image Editing
Figure 2 for Dynamic Prompt Learning: Addressing Cross-Attention Leakage for Text-Based Image Editing
Figure 3 for Dynamic Prompt Learning: Addressing Cross-Attention Leakage for Text-Based Image Editing
Figure 4 for Dynamic Prompt Learning: Addressing Cross-Attention Leakage for Text-Based Image Editing
Viaarxiv icon

ScrollNet: Dynamic Weight Importance for Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Fei Yang, Kai Wang, Joost van de Weijer

Viaarxiv icon

Recognition of Mental Adjectives in An Efficient and Automatic Style

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2023
Fei Yang

Viaarxiv icon

Where to Go Next for Recommender Systems? ID- vs. Modality-based recommender models revisited

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Zheng Yuan, Fajie Yuan, Yu Song, Youhua Li, Junchen Fu, Fei Yang, Yunzhu Pan, Yongxin Ni

Figure 1 for Where to Go Next for Recommender Systems? ID- vs. Modality-based recommender models revisited
Figure 2 for Where to Go Next for Recommender Systems? ID- vs. Modality-based recommender models revisited
Figure 3 for Where to Go Next for Recommender Systems? ID- vs. Modality-based recommender models revisited
Figure 4 for Where to Go Next for Recommender Systems? ID- vs. Modality-based recommender models revisited
Viaarxiv icon