Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Wang

An almost globally convergent observer for visual SLAM without persistent excitation


Apr 07, 2021
Bowen Yi, Chi Jin, Lei Wang, Guodong Shi, Ian R. Manchester


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning based Hybrid Networks for Long-Tailed Image Classification


Mar 26, 2021
Peng Wang, Kai Han, Xiu-Shen Wei, Lei Zhang, Lei Wang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Shift-and-Balance Attention


Mar 24, 2021
Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Tianshu Hao, Lei Wang, Wanling Gao


  Access Paper or Ask Questions

DeepStyle: User Style Embedding for Authorship Attribution of Short Texts


Mar 14, 2021
Zhiqiang Hu, Roy Ka-Wei Lee, Lei Wang, Ee-Peng Lim, Bo Dai

* Paper accepted for 4th APWeb-WAIM Joint Conference on Web and Big Data 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Class-Agnostic Pseudo Mask Generation for Box-Supervised Semantic Segmentation


Mar 09, 2021
Chaohao Xie, Dongwei Ren, Lei Wang, Qinghua Hu, Liang Lin, Wangmeng Zuo

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Network Representation Learning: From Traditional Feature Learning to Deep Learning


Mar 07, 2021
Ke Sun, Lei Wang, Bo Xu, Wenhong Zhao, Shyh Wei Teng, Feng Xia


  Access Paper or Ask Questions

Coordinated Cyber-Attack Detection Model of Cyber-Physical Power System Based on the Operating State Data Link


Feb 27, 2021
Lei Wang, Pengcheng Xu, Zhaoyang Qu, Xiaoyong Bo, Yunchang Dong, Zhenming Zhang, Yang Li

* Accepted by Frontiers in Energy Research 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Method for the Coupling Relations of Microgrid Cyber-Physical Systems Driven by Hybrid Spatiotemporal Events


Feb 01, 2021
Xiaoyong Bo, Xiaoyu Chen, Huashun Li, Yunchang Dong, Zhaoyang Qu, Lei Wang, Yang Li

* Accepted by IEEE Access 

  Access Paper or Ask Questions

Pruning and Quantization for Deep Neural Network Acceleration: A Survey


Jan 24, 2021
Tailin Liang, John Glossner, Lei Wang, Shaobo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Tensor Representations for Action Recognition


Dec 29, 2020
Piotr Koniusz, Lei Wang, Anoop Cherian

* Published with TPAMI, 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1604.00239, as this is a journal extension of arXiv:1604.00239 

  Access Paper or Ask Questions

Learning geometry-image representation for 3D point cloud generation


Nov 29, 2020
Lei Wang, Yuchun Huang, Pengjie Tao, Yaolin Hou, Yuxuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

w-Net: Dual Supervised Medical Image Segmentation Model with Multi-Dimensional Attention and Cascade Multi-Scale Convolution


Nov 15, 2020
Bo Wang, Lei Wang, Junyang Chen, Zhenghua Xu, Thomas Lukasiewicz, Zhigang Fu


  Access Paper or Ask Questions

ASMFS: Adaptive-Similarity-based Multi-modality Feature Selection for Classification of Alzheimer's Disease


Oct 16, 2020
Yuang Shi, Chen Zu, Mei Hong, Luping Zhou, Lei Wang, Xi Wu, Jiliu Zhou, Daoqiang Zhang, Yan Wang

* 27 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

S3ML: A Secure Serving System for Machine Learning Inference


Oct 13, 2020
Junming Ma, Chaofan Yu, Aihui Zhou, Bingzhe Wu, Xibin Wu, Xingyu Chen, Xiangqun Chen, Lei Wang, Donggang Cao


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning with Projected Entangled Pair States


Sep 12, 2020
Song Cheng, Lei Wang, Pan Zhang

* 7 pages, 4 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Biomedical named entity recognition using BERT in the machine reading comprehension framework


Sep 03, 2020
Cong Sun, Zhihao Yang, Lei Wang, Yin Zhang, Hongfei Lin, Jian Wang

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

When Homomorphic Encryption Marries Secret Sharing: Secure Large-Scale Sparse Logistic Regression and Applications in Risk Control


Aug 20, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Li Wang, Xibin Wu, Wenjing Fang, Jin Tan, Lei Wang, Xiaoxi Ji, Alex Liu, Hao Wang, Cheng Hong


  Access Paper or Ask Questions

Shifu2: A Network Representation Learning Based Model for Advisor-advisee Relationship Mining


Aug 17, 2020
Jiaying Liu, Feng Xia, Lei Wang, Bo Xu, Xiangjie Kong, Hanghang Tong, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

MODEL: Motif-based Deep Feature Learning for Link Prediction


Aug 09, 2020
Lei Wang, Jing Ren, Bo Xu, Jianxin Li, Wei Luo, Feng Xia

* IEEE Transactions on Computational Social Systems, 7(2): 503-516, April 2020 
* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Collaborative Learning of Patch-level and Image-level Annotations for Diabetic Retinopathy Grading from Fundus Image


Aug 03, 2020
Yehui Yang, Fangxin Shang, Binghong Wu, Dalu Yang, Lei Wang, Yanwu Xu, Wensheng Zhang, Tianzhu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Retinal Vessel Segmentation from a Data Augmentation Perspective


Jul 31, 2020
Xu Sun, Xingxing Cao, Yehui Yang, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Residual-CycleGAN based Camera Adaptation for Robust Diabetic Retinopathy Screening


Jul 31, 2020
Dalu Yang, Yehui Yang, Tiantian Huang, Binghong Wu, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Human Activity Recognition based on Dynamic Spatio-Temporal Relations


Jun 29, 2020
Zhenyu Liu, Yaqiang Yao, Yan Liu, Yuening Zhu, Zhenchao Tao, Lei Wang, Yuhong Feng


  Access Paper or Ask Questions

SeqXFilter: A Memory-efficient Denoising Filter for Dynamic Vision Sensors


Jun 02, 2020
Shasha Guo, Lei Wang, Xiaofan Chen, Limeng Zhang, Ziyang Kang, Weixia Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid-Domain Framework for Secure Gradient Tree Boosting


May 18, 2020
Wenjing Fang, Chaochao Chen, Jin Tan, Chaofan Yu, Yufei Lu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Alex X


  Access Paper or Ask Questions

Finet: Using Fine-grained Batch Normalization to Train Light-weight Neural Networks


May 14, 2020
Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Wanling Gao


  Access Paper or Ask Questions

Comparison and Benchmarking of AI Models and Frameworks on Mobile Devices


May 07, 2020
Chunjie Luo, Xiwen He, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Wanling Gao, Jiahui Dai


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: Scenario-distilling AI Benchmarking


May 06, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Xu Wen, Lei Wang, Zheng Cao, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Zihan Jiang

* 23 pages, 8 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.07162 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services


Apr 30, 2020
Fei Tang, Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Xu Wen, Lei Wang, Chunjie Luo, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye


  Access Paper or Ask Questions