Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Sparse Structure Search for Parameter-Efficient TuningShengding Hu , Zhen Zhang , Ning Ding , Yadao Wang , Yasheng Wang , Zhiyuan Liu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Pre-trained Language Models and their Evaluation for Arabic Natural Language UnderstandingAbbas Ghaddar , Yimeng Wu , Sunyam Bagga , Ahmad Rashid , Khalil Bibi , Mehdi Rezagholizadeh , Chao Xing , Yasheng Wang , Duan Xinyu , Zhefeng Wang , Baoxing Huai , Xin Jiang , Qun Liu , Philippe Langlais


   Access Paper or Ask Questions

CODE-MVP: Learning to Represent Source Code from Multiple Views with Contrastive Pre-TrainingXin Wang , Yasheng Wang , Yao Wan , Jiawei Wang , Pingyi Zhou , Li Li , Hao Wu , Jin Liu

* Accepted by NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

PanGu-Bot: Efficient Generative Dialogue Pre-training from Pre-trained Language ModelFei Mi , Yitong Li , Yulong Zeng , Jingyan Zhou , Yasheng Wang , Chuanfei Xu , Lifeng Shang , Xin Jiang , Shiqi Zhao , Qun Liu


   Access Paper or Ask Questions

Compilable Neural Code Generation with Compiler FeedbackXin Wang , Yasheng Wang , Yao Wan , Fei Mi , Yitong Li , Pingyi Zhou , Jin Liu , Hao Wu , Xin Jiang , Qun Liu

* Accepted by ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

HyperPELT: Unified Parameter-Efficient Language Model Tuning for Both Language and Vision-and-Language TasksZhengkun Zhang , Wenya Guo , Xiaojun Meng , Yasheng Wang , Yadao Wang , Xin Jiang , Qun Liu , Zhenglu Yang


   Access Paper or Ask Questions

Towards Identifying Social Bias in Dialog Systems: Frame, Datasets, and BenchmarksJingyan Zhou , Jiawen Deng , Fei Mi , Yitong Li , Yasheng Wang , Minlie Huang , Xin Jiang , Qun Liu , Helen Meng


   Access Paper or Ask Questions

Source Code Summarization with Structural Relative Position Guided TransformerZi Gong , Cuiyun Gao , Yasheng Wang , Wenchao Gu , Yun Peng , Zenglin Xu

* 12 pages, SANER 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Pan More Gold from the Sand: Refining Open-domain Dialogue Training with Noisy Self-Retrieval GenerationYihe Wang , Yitong Li , Yasheng Wang , Fei Mi , Pingyi Zhou , Xin Wang , Jin Liu , Qun Liu , Xin Jiang

* 9 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

JABER and SABER: Junior and Senior Arabic BERtAbbas Ghaddar , Yimeng Wu , Ahmad Rashid , Khalil Bibi , Mehdi Rezagholizadeh , Chao Xing , Yasheng Wang , Duan Xinyu , Zhefeng Wang , Baoxing Huai , Xin Jiang , Qun Liu , Philippe Langlais

* Technical Report; v2: add SABER and CAMeLBERT evaluation; v3: fix minor typos and grammatical errors 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>