Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Graph-Enhanced Click Model for Web SearchJianghao Lin , Weiwen Liu , Xinyi Dai , Weinan Zhang , Shuai Li , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Jianye Hao , Yong Yu

* 10 pages; Accepted by SIGIR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

An F-shape Click Model for Information Retrieval on Multi-block Mobile PagesLingyue Fu , Jianghao Lin , Weiwen Liu , Ruiming Tang , Weinan Zhang , Rui Zhang , Yong Yu

* Paper under review 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Interaction Reranking with User Behavior HistoryYunjia Xi , Weiwen Liu , Jieming Zhu , Xilong Zhao , Xinyi Dai , Ruiming Tang , Weinan Zhang , Rui Zhang , Yong Yu


   Access Paper or Ask Questions

PEAR: Personalized Re-ranking with Contextualized Transformer for RecommendationYi Li , Jieming Zhu , Weiwen Liu , Liangcai Su , Guohao Cai , Qi Zhang , Ruiming Tang , Xi Xiao , Xiuqiang He

* Accepted by WWW 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Re-ranking in Multi-stage Recommender Systems: A ReviewWeiwen Liu , Yunjia Xi , Jiarui Qin , Fei Sun , Bo Chen , Weinan Zhang , Rui Zhang , Ruiming Tang

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Context-aware Reranking with Utility Maximization for RecommendationYunjia Xi , Weiwen Liu , Xinyi Dai , Ruiming Tang , Weinan Zhang , Qing Liu , Xiuqiang He , Yong Yu


   Access Paper or Ask Questions

Retrieval & Interaction Machine for Tabular Data PredictionJiarui Qin , Weinan Zhang , Rong Su , Zhirong Liu , Weiwen Liu , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Yong Yu

* SIGKDD 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Balancing Accuracy and Fairness for Interactive Recommendation with Reinforcement LearningWeiwen Liu , Feng Liu , Ruiming Tang , Ben Liao , Guangyong Chen , Pheng Ann Heng


   Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Imitation Click Model for Information RetrievalXinyi Dai , Jianghao Lin , Weinan Zhang , Shuai Li , Weiwen Liu , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Jianye Hao , Jun Wang , Yong Yu

* Accepted to WWW 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>