Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Xu

Tracing Halpha Fibrils through Bayesian Deep Learning


Jul 16, 2021
Haodi Jiang, Ju Jing, Jiasheng Wang, Chang Liu, Qin Li, Yan Xu, Jason T. L. Wang, Haimin Wang

* 20 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CAiRE in DialDoc21: Data Augmentation for Information-Seeking Dialogue System


Jun 08, 2021
Etsuko Ishii, Yan Xu, Genta Indra Winata, Zhaojiang Lin, Andrea Madotto, Zihan Liu, Peng Xu, Pascale Fung

* Accepted in DialDoc21 Workshop in ACL 2021. Etsuko Ishii and Yan Xu contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

VS-Net: Voting with Segmentation for Visual Localization


May 23, 2021
Zhaoyang Huang, Han Zhou, Yijin Li, Bangbang Yang, Yan Xu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project Page: https://drinkingcoder.github.io/publication/vs-net/ 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieval-Free Knowledge-Grounded Dialogue Response Generation with Adapters


May 13, 2021
Yan Xu, Etsuko Ishii, Zihan Liu, Genta Indra Winata, Dan Su, Andrea Madotto, Pascale Fung


  Access Paper or Ask Questions

PDNet: Towards Better One-stage Object Detection with Prediction Decoupling


Apr 28, 2021
Li Yang, Yan Xu, Shaoru Wang, Chunfeng Yuan, Ziqi Zhang, Bing Li, Weiming Hu


  Access Paper or Ask Questions

LIFE: Lighting Invariant Flow Estimation


Apr 19, 2021
Zhaoyang Huang, Xiaokun Pan, Runsen Xu, Yan Xu, Ka chun Cheung, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project page: https://drinkingcoder.github.io/publication/life/ 

  Access Paper or Ask Questions

Wide-Baseline Multi-Camera Calibration using Person Re-Identification


Apr 17, 2021
Yan Xu, Yu-Jhe Li, Xinshuo Weng, Kris Kitani


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Variational Temporal Convolutional Network for IoT Communication Multi-anomaly Detection


Apr 05, 2021
Yan Xu, Yongliang Cheng

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Image Completion via Co-Modulated Generative Adversarial Networks


Mar 18, 2021
Shengyu Zhao, Jonathan Cui, Yilun Sheng, Yue Dong, Xiao Liang, Eric I Chang, Yan Xu

* ICLR 2021 (Spotlight). Code: https://github.com/zsyzzsoft/co-mod-gan Demo: https://comodgan.ml/ 

  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

CrossNER: Evaluating Cross-Domain Named Entity Recognition


Dec 13, 2020
Zihan Liu, Yan Xu, Tiezheng Yu, Wenliang Dai, Ziwei Ji, Samuel Cahyawijaya, Andrea Madotto, Pascale Fung

* Accepted in AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

SelfVoxeLO: Self-supervised LiDAR Odometry with Voxel-based Deep Neural Networks


Oct 19, 2020
Yan Xu, Zhaoyang Huang, Kwan-Yee Lin, Xinge Zhu, Jianping Shi, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-hop Question Generation with Graph Convolutional Network


Oct 19, 2020
Dan Su, Yan Xu, Wenliang Dai, Ziwei Ji, Tiezheng Yu, Pascale Fung


  Access Paper or Ask Questions

Microscopic fine-grained instance classification through deep attention


Oct 06, 2020
Mengran Fan, Tapabrata Chakrabort, Eric I-Chao Chang, Yan Xu, Jens Rittscher


  Access Paper or Ask Questions

Learning Knowledge Bases with Parameters for Task-Oriented Dialogue Systems


Sep 28, 2020
Andrea Madotto, Samuel Cahyawijaya, Genta Indra Winata, Yan Xu, Zihan Liu, Zhaojiang Lin, Pascale Fung

* Accepted EMNLP findings 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Learning with Intra-Class Knowledge Transfer


Aug 22, 2020
Vivek Roy, Yan Xu, Yu-Xiong Wang, Kris Kitani, Ruslan Salakhutdinov, Martial Hebert


  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning in Heliophysics and Space Weather Forecasting: A White Paper of Findings and Recommendations


Jun 22, 2020
Gelu Nita, Manolis Georgoulis, Irina Kitiashvili, Viacheslav Sadykov, Enrico Camporeale, Alexander Kosovichev, Haimin Wang, Vincent Oria, Jason Wang, Rafal Angryk, Berkay Aydin, Azim Ahmadzadeh, Xiaoli Bai, Timothy Bastian, Soukaina Filali Boubrahimi, Bin Chen, Alisdair Davey, Sheldon Fereira, Gregory Fleishman, Dale Gary, Andrew Gerrard, Gregory Hellbourg, Katherine Herbert, Jack Ireland, Egor Illarionov, Natsuha Kuroda, Qin Li, Chang Liu, Yuexin Liu, Hyomin Kim, Dustin Kempton, Ruizhe Ma, Petrus Martens, Ryan McGranaghan, Edward Semones, John Stefan, Andrey Stejko, Yaireska Collado-Vega, Meiqi Wang, Yan Xu, Sijie Yu

* Workshop Report 

  Access Paper or Ask Questions

CAiRE-COVID: A Question Answering and Multi-Document Summarization System for COVID-19 Research


May 04, 2020
Dan Su, Yan Xu, Tiezheng Yu, Farhad Bin Siddique, Elham J. Barezi, Pascale Fung


  Access Paper or Ask Questions

A Natural Language Processing Pipeline of Chinese Free-text Radiology Reports for Liver Cancer Diagnosis


Apr 10, 2020
Honglei Liu, Yan Xu, Zhiqiang Zhang, Ni Wang, Yanqun Huang, Zhenghan Yang, Rui Jiang, Hui Chen

* 12Pages,4 Figures, 3 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

MaskFlownet: Asymmetric Feature Matching with Learnable Occlusion Mask


Apr 08, 2020
Shengyu Zhao, Yilun Sheng, Yue Dong, Eric I-Chao Chang, Yan Xu

* CVPR 2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

SSN: Shape Signature Networks for Multi-class Object Detection from Point Clouds


Apr 06, 2020
Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tai Wang, Yan Xu, Jianping Shi, Dahua Lin

* Code is available at https://github.com/xinge008/SSN 

  Access Paper or Ask Questions

SiamSNN: Spike-based Siamese Network for Energy-Efficient and Real-time Object Tracking


Mar 17, 2020
Yihao Luo, Min Xu, Caihong Yuan, Xiang Cao, Yan Xu, Tianjiang Wang, Qi Feng

* 8pages 

  Access Paper or Ask Questions

Estimating 3D Camera Pose from 2D Pedestrian Trajectories


Jan 02, 2020
Yan Xu, Vivek Roy, Kris Kitani

* Accepted in WACV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Cross-lingual Dialogue Systems with Transferable Latent Variables


Nov 11, 2019
Zihan Liu, Jamin Shin, Yan Xu, Genta Indra Winata, Peng Xu, Andrea Madotto, Pascale Fung

* Accepted in EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Completion from Sparse LiDAR Data with Depth-Normal Constraints


Oct 15, 2019
Yan Xu, Xinge Zhu, Jianping Shi, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Hongsheng Li

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Word and Subword Units in Unsupervised Machine Translation Using Language Model Rescoring


Aug 16, 2019
Zihan Liu, Yan Xu, Genta Indra Winata, Pascale Fung

* Accepted at WMT 2019. (The first and second authors contributed equally) 

  Access Paper or Ask Questions