Alert button
Picture for Xingshan Zeng

Xingshan Zeng

Alert button

Learning to Edit: Aligning LLMs with Knowledge Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yuxin Jiang, Yufei Wang, Chuhan Wu, Wanjun Zhong, Xingshan Zeng, Jiahui Gao, Liangyou Li, Xin Jiang, Lifeng Shang, Ruiming Tang, Qun Liu, Wei Wang

Viaarxiv icon

Selective Forgetting: Advancing Machine Unlearning Techniques and Evaluation in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Lingzhi Wang, Xingshan Zeng, Jinsong Guo, Kam-Fai Wong, Georg Gottlob

Viaarxiv icon

Planning, Creation, Usage: Benchmarking LLMs for Comprehensive Tool Utilization in Real-World Complex Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Shijue Huang, Wanjun Zhong, Jianqiao Lu, Qi Zhu, Jiahui Gao, Weiwen Liu, Yutai Hou, Xingshan Zeng, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ruifeng Xu, Qun Liu

Viaarxiv icon

MT-Eval: A Multi-Turn Capabilities Evaluation Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Wai-Chung Kwan, Xingshan Zeng, Yuxin Jiang, Yufei Wang, Liangyou Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon

DINO-VITS: Data-Efficient Noise-Robust Zero-Shot Voice Cloning via Multi-Tasking with Self-Supervised Speaker Verification Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Vikentii Pankov, Valeria Pronina, Alexander Kuzmin, Maksim Borisov, Nikita Usoltsev, Xingshan Zeng, Alexander Golubkov, Nikolai Ermolenko, Aleksandra Shirshova, Yulia Matveeva

Viaarxiv icon

FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yuxin Jiang, Yufei Wang, Xingshan Zeng, Wanjun Zhong, Liangyou Li, Fei Mi, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Wei Wang

Figure 1 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Figure 2 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Figure 3 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Figure 4 for FollowBench: A Multi-level Fine-grained Constraints Following Benchmark for Large Language Models
Viaarxiv icon

M4LE: A Multi-Ability Multi-Range Multi-Task Multi-Domain Long-Context Evaluation Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Wai-Chung Kwan, Xingshan Zeng, Yufei Wang, Yusen Sun, Liangyou Li, Lifeng Shang, Qun Liu, Kam-Fai Wong

Figure 1 for M4LE: A Multi-Ability Multi-Range Multi-Task Multi-Domain Long-Context Evaluation Benchmark for Large Language Models
Figure 2 for M4LE: A Multi-Ability Multi-Range Multi-Task Multi-Domain Long-Context Evaluation Benchmark for Large Language Models
Figure 3 for M4LE: A Multi-Ability Multi-Range Multi-Task Multi-Domain Long-Context Evaluation Benchmark for Large Language Models
Figure 4 for M4LE: A Multi-Ability Multi-Range Multi-Task Multi-Domain Long-Context Evaluation Benchmark for Large Language Models
Viaarxiv icon

Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Jianqiao Lu, Wenyong Huang, Nianzu Zheng, Xingshan Zeng, Yu Ting Yeung, Xiao Chen

Figure 1 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Figure 2 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Figure 3 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Figure 4 for Improving End-to-End Speech Processing by Efficient Text Data Utilization with Latent Synthesis
Viaarxiv icon