Alert button
Picture for Weiming Zhang

Weiming Zhang

Alert button

Data-Free Hard-Label Robustness Stealing Attack

Dec 12, 2023
Xiaojian Yuan, Kejiang Chen, Wen Huang, Jie Zhang, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science

Dec 11, 2023
Jiyan He, Weitao Feng, Yaosen Min, Jingwei Yi, Kunsheng Tang, Shuai Li, Jie Zhang, Kejiang Chen, Wenbo Zhou, Xing Xie, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Shuxin Zheng

Figure 1 for Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science
Figure 2 for Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science
Figure 3 for Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science
Figure 4 for Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science
Viaarxiv icon

Detecting Voice Cloning Attacks via Timbre Watermarking

Dec 06, 2023
Chang Liu, Jie Zhang, Tianwei Zhang, Xi Yang, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

OPERA: Alleviating Hallucination in Multi-Modal Large Language Models via Over-Trust Penalty and Retrospection-Allocation

Nov 29, 2023
Qidong Huang, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Bin Wang, Conghui He, Jiaqi Wang, Dahua Lin, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Improving Adversarial Transferability by Stable Diffusion

Nov 18, 2023
Jiayang Liu, Siyu Zhu, Siyuan Liang, Jie Zhang, Han Fang, Weiming Zhang, Ee-Chien Chang

Viaarxiv icon

Segue: Side-information Guided Generative Unlearnable Examples for Facial Privacy Protection in Real World

Oct 24, 2023
Zhiling Zhang, Jie Zhang, Kui Zhang, Wenbo Zhou, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

HairCLIPv2: Unifying Hair Editing via Proxy Feature Blending

Oct 16, 2023
Tianyi Wei, Dongdong Chen, Wenbo Zhou, Jing Liao, Weiming Zhang, Gang Hua, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

CodeApex: A Bilingual Programming Evaluation Benchmark for Large Language Models

Sep 10, 2023
Lingyue Fu, Huacan Chai, Shuang Luo, Kounianhua Du, Weiming Zhang, Longteng Fan, Jiayi Lei, Renting Rui, Jianghao Lin, Yuchen Fang, Yifan Liu, Jingkuan Wang, Siyuan Qi, Kangning Zhang, Weinan Zhang, Yong Yu

Figure 1 for CodeApex: A Bilingual Programming Evaluation Benchmark for Large Language Models
Figure 2 for CodeApex: A Bilingual Programming Evaluation Benchmark for Large Language Models
Figure 3 for CodeApex: A Bilingual Programming Evaluation Benchmark for Large Language Models
Figure 4 for CodeApex: A Bilingual Programming Evaluation Benchmark for Large Language Models
Viaarxiv icon

Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting

Aug 22, 2023
Qidong Huang, Xiaoyi Dong, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Gang Hua, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Figure 1 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Figure 2 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Figure 3 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Figure 4 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Viaarxiv icon