Alert button
Picture for Jinpeng Li

Jinpeng Li

Alert button

Progressive Conservative Adaptation for Evolving Target Domains

Feb 07, 2024
Gangming Zhao, Chaoqi Chen, Wenhao He, Chengwei Pan, Chaowei Fang, Jinpeng Li, Xilin Chen, Yizhou Yu

Viaarxiv icon

SignVTCL: Multi-Modal Continuous Sign Language Recognition Enhanced by Visual-Textual Contrastive Learning

Jan 22, 2024
Hao Chen, Jiaze Wang, Ziyu Guo, Jinpeng Li, Donghao Zhou, Bian Wu, Chenyong Guan, Guangyong Chen, Pheng-Ann Heng

Viaarxiv icon

Leveraging Frequency Domain Learning in 3D Vessel Segmentation

Jan 11, 2024
Xinyuan Wang, Chengwei Pan, Hongming Dai, Gangming Zhao, Jinpeng Li, Xiao Zhang, Yizhou Yu

Viaarxiv icon

Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes

Aug 23, 2023
Donghao Zhou, Jialin Li, Jinpeng Li, Jiancheng Huang, Qiang Nie, Yong Liu, Bin-Bin Gao, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng, Guangyong Chen

Figure 1 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 2 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 3 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 4 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Viaarxiv icon

CharacterChat: Learning towards Conversational AI with Personalized Social Support

Aug 20, 2023
Quan Tu, Chuanqi Chen, Jinpeng Li, Yanran Li, Shuo Shang, Dongyan Zhao, Ran Wang, Rui Yan

Figure 1 for CharacterChat: Learning towards Conversational AI with Personalized Social Support
Figure 2 for CharacterChat: Learning towards Conversational AI with Personalized Social Support
Figure 3 for CharacterChat: Learning towards Conversational AI with Personalized Social Support
Figure 4 for CharacterChat: Learning towards Conversational AI with Personalized Social Support
Viaarxiv icon

DialoGPS: Dialogue Path Sampling in Continuous Semantic Space for Data Augmentation in Multi-Turn Conversations

Jun 29, 2023
Ang Lv, Jinpeng Li, Yuhan Chen, Xing Gao, Ji Zhang, Rui Yan

Figure 1 for DialoGPS: Dialogue Path Sampling in Continuous Semantic Space for Data Augmentation in Multi-Turn Conversations
Figure 2 for DialoGPS: Dialogue Path Sampling in Continuous Semantic Space for Data Augmentation in Multi-Turn Conversations
Figure 3 for DialoGPS: Dialogue Path Sampling in Continuous Semantic Space for Data Augmentation in Multi-Turn Conversations
Figure 4 for DialoGPS: Dialogue Path Sampling in Continuous Semantic Space for Data Augmentation in Multi-Turn Conversations
Viaarxiv icon

3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation

Jun 23, 2023
Shizhan Gong, Yuan Zhong, Wenao Ma, Jinpeng Li, Zhao Wang, Jingyang Zhang, Pheng-Ann Heng, Qi Dou

Figure 1 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 2 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 3 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 4 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

VSTAR: A Video-grounded Dialogue Dataset for Situated Semantic Understanding with Scene and Topic Transitions

May 30, 2023
Yuxuan Wang, Zilong Zheng, Xueliang Zhao, Jinpeng Li, Yueqian Wang, Dongyan Zhao

Figure 1 for VSTAR: A Video-grounded Dialogue Dataset for Situated Semantic Understanding with Scene and Topic Transitions
Figure 2 for VSTAR: A Video-grounded Dialogue Dataset for Situated Semantic Understanding with Scene and Topic Transitions
Figure 3 for VSTAR: A Video-grounded Dialogue Dataset for Situated Semantic Understanding with Scene and Topic Transitions
Figure 4 for VSTAR: A Video-grounded Dialogue Dataset for Situated Semantic Understanding with Scene and Topic Transitions
Viaarxiv icon

Cross-lingual Alzheimer's Disease detection based on paralinguistic and pre-trained features

Mar 14, 2023
Xuchu Chen, Yu Pu, Jinpeng Li, Wei-Qiang Zhang

Figure 1 for Cross-lingual Alzheimer's Disease detection based on paralinguistic and pre-trained features
Figure 2 for Cross-lingual Alzheimer's Disease detection based on paralinguistic and pre-trained features
Viaarxiv icon

PointPatchMix: Point Cloud Mixing with Patch Scoring

Mar 12, 2023
Yi Wang, Jiaze Wang, Jinpeng Li, Zixu Zhao, Guangyong Chen, Anfeng Liu, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for PointPatchMix: Point Cloud Mixing with Patch Scoring
Figure 2 for PointPatchMix: Point Cloud Mixing with Patch Scoring
Figure 3 for PointPatchMix: Point Cloud Mixing with Patch Scoring
Figure 4 for PointPatchMix: Point Cloud Mixing with Patch Scoring
Viaarxiv icon