Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Multi-View Spectral Clustering with High-Order Optimal Neighborhood Laplacian Matrix

Aug 31, 2020
Weixuan Liang, Sihang Zhou, Jian Xiong, Xinwang Liu, Siwei Wang, En Zhu, Zhiping Cai, Xin Xu


  Access Paper or Ask Questions

SymmetryNet: Learning to Predict Reflectional and Rotational Symmetries of 3D Shapes from Single-View RGB-D Images

Aug 30, 2020
Yifei Shi, Junwen Huang, Hongjia Zhang, Xin Xu, Szymon Rusinkiewicz, Kai Xu

* ACM Transactions on Graphics (Proceeding of SIGGRAPH Asia), 2020 
* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

RTFN: Robust Temporal Feature Network

Aug 18, 2020
Zhiwen Xiao, Xin Xu, Huanlai Xing, Juan Chen

* 10pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Image Enhancement for Salient Object Detection in Low Light Images

Jul 31, 2020
Xin Xu, Shiqin Wang, Zheng Wang, Xiaolong Zhang, Ruimin Hu

* Appearing at ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

LSTM Networks for Music Generation

Jun 16, 2020
Xin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Drosophila-Inspired 3D Moving Object Detection Based on Point Clouds

May 06, 2020
Li Wang, Dawei Zhao, Tao Wu, Hao Fu, Zhiyu Wang, Liang Xiao, Xin Xu, Bin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Person Re-Identification via Active Hard Sample Mining

Apr 14, 2020
Xin Xu, Lei Liu, Weifeng Liu, Meng Wang, Ruimin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Can speed up the convergence rate of stochastic gradient methods to $\mathcal{O}(1/k^2)$ by a gradient averaging strategy?

Feb 25, 2020
Xin Xu, Xiaopeng Luo

* 20 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic gradient-free descents

Jan 14, 2020
Xiaopeng Luo, Xin Xu

* 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Learning-based Predictive Control for Constrained Nonlinear Systems

Nov 22, 2019
Xinglong Zhang, Jiahang Liu, Xin Xu, Hong Chen

* 20 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Maneuver Searching and Trajectory Planning for Autonomous Vehicles in Dynamic Traffic Environments

Sep 17, 2019
Lilin Qian, Xin Xu, Yujun Zeng, Xiaohui Li, Zhenping Sun, Hang Song

* This work has been accepted by IEEE Intelligent Transportation System Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

BiRA-Net: Bilinear Attention Net for Diabetic Retinopathy Grading

May 15, 2019
Ziyuan Zhao, Kerui Zhang, Xuejie Hao, Jing Tian, Matthew Chin Heng Chua, Li Chen, Xin Xu

* Accepted at ICIP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Baidu Apollo Auto-Calibration System - An Industry-Level Data-Driven and Learning based Vehicle Longitude Dynamic Calibrating Algorithm

Aug 30, 2018
Fan Zhu, Lin Ma, Xin Xu, Dingfeng Guo, Xiao Cui, Qi Kong


  Access Paper or Ask Questions

Visual Saliency Based on Scale-Space Analysis in the Frequency Domain

May 06, 2016
Jian Li, Martin Levine, Xiangjing An, Xin Xu, Hangen He

* Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 35.4 (2013): 996-1010 

  Access Paper or Ask Questions