Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Xu

Learning Practically Feasible Policies for Online 3D Bin Packing


Sep 07, 2021
Hang Zhao, Chenyang Zhu, Xin Xu, Hui Huang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Video Person Re-identification via Noise and Hard frame Aware Clustering


Jun 10, 2021
Pengyu Xie, Xin Xu, Zheng Wang, Toshihiko Yamasaki

* Appearing at ICME 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A LiDAR Assisted Control Module with High Precision in Parking Scenarios for Autonomous Driving Vehicle


May 02, 2021
Xin Xu, Yu Dong, Fan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-objective Feature Selection with Missing Data in Classification


Apr 18, 2021
Yu Xue, Yihang Tang, Xin Xu, Jiayu Liang, Ferrante Neri

* 1 

  Access Paper or Ask Questions

AISHELL-4: An Open Source Dataset for Speech Enhancement, Separation, Recognition and Speaker Diarization in Conference Scenario


Apr 08, 2021
Yihui Fu, Luyao Cheng, Shubo Lv, Yukai Jv, Yuxiang Kong, Zhuo Chen, Yanxin Hu, Lei Xie, Jian Wu, Hui Bu, Xin Xu, Jun Du, Jingdong Chen

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The Multi-speaker Multi-style Voice Cloning Challenge 2021


Apr 05, 2021
Qicong Xie, Xiaohai Tian, Guanghou Liu, Kun Song, Lei Xie, Zhiyong Wu, Hai Li, Song Shi, Haizhou Li, Fen Hong, Hui Bu, Xin Xu

* has been accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

INTERSPEECH 2021 ConferencingSpeech Challenge: Towards Far-field Multi-Channel Speech Enhancement for Video Conferencing


Apr 02, 2021
Wei Rao, Yihui Fu, Yanxin Hu, Xin Xu, Yvkai Jv, Jiangyu Han, Zhongjie Jiang, Lei Xie, Yannan Wang, Shinji Watanabe, Zheng-Hua Tan, Hui Bu, Tao Yu, Shidong Shang

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CKNet: A Convolutional Neural Network Based on Koopman Operator for Modeling Latent Dynamics from Pixels


Feb 19, 2021
Yongqian Xiao, Xin Xu, QianLi Lin

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

StablePose: Learning 6D Object Poses from Geometrically Stable Patches


Feb 18, 2021
Junwen Huang, Yifei Shi, Xin Xu, Yifan Zhang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

RTFN: A Robust Temporal Feature Network for Time Series Classification


Nov 24, 2020
Zhiwen Xiao, Xin Xu, Huanlai Xing, Shouxi Luo, Penglin Dai, Dawei Zhan

* 35pages, 7figures 

  Access Paper or Ask Questions

Re-identification = Retrieval + Verification: Back to Essence and Forward with a New Metric


Nov 23, 2020
Zheng Wang, Xin Yuan, Toshihiko Yamasaki, Yutian Lin, Xin Xu, Wenjun Zeng

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Spectral Clustering with High-Order Optimal Neighborhood Laplacian Matrix


Aug 31, 2020
Weixuan Liang, Sihang Zhou, Jian Xiong, Xinwang Liu, Siwei Wang, En Zhu, Zhiping Cai, Xin Xu


  Access Paper or Ask Questions

SymmetryNet: Learning to Predict Reflectional and Rotational Symmetries of 3D Shapes from Single-View RGB-D Images


Aug 30, 2020
Yifei Shi, Junwen Huang, Hongjia Zhang, Xin Xu, Szymon Rusinkiewicz, Kai Xu

* ACM Transactions on Graphics (Proceeding of SIGGRAPH Asia), 2020 
* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

RTFN: Robust Temporal Feature Network


Aug 18, 2020
Zhiwen Xiao, Xin Xu, Huanlai Xing, Juan Chen

* 10pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Image Enhancement for Salient Object Detection in Low Light Images


Jul 31, 2020
Xin Xu, Shiqin Wang, Zheng Wang, Xiaolong Zhang, Ruimin Hu

* Appearing at ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

LSTM Networks for Music Generation


Jun 16, 2020
Xin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Drosophila-Inspired 3D Moving Object Detection Based on Point Clouds


May 06, 2020
Li Wang, Dawei Zhao, Tao Wu, Hao Fu, Zhiyu Wang, Liang Xiao, Xin Xu, Bin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Person Re-Identification via Active Hard Sample Mining


Apr 14, 2020
Xin Xu, Lei Liu, Weifeng Liu, Meng Wang, Ruimin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Can speed up the convergence rate of stochastic gradient methods to $\mathcal{O}(1/k^2)$ by a gradient averaging strategy?


Feb 25, 2020
Xin Xu, Xiaopeng Luo

* 20 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic gradient-free descents


Jan 14, 2020
Xiaopeng Luo, Xin Xu

* 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Learning-based Predictive Control for Constrained Nonlinear Systems


Nov 22, 2019
Xinglong Zhang, Jiahang Liu, Xin Xu, Hong Chen

* 20 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Maneuver Searching and Trajectory Planning for Autonomous Vehicles in Dynamic Traffic Environments


Sep 17, 2019
Lilin Qian, Xin Xu, Yujun Zeng, Xiaohui Li, Zhenping Sun, Hang Song

* This work has been accepted by IEEE Intelligent Transportation System Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

BiRA-Net: Bilinear Attention Net for Diabetic Retinopathy Grading


May 15, 2019
Ziyuan Zhao, Kerui Zhang, Xuejie Hao, Jing Tian, Matthew Chin Heng Chua, Li Chen, Xin Xu

* Accepted at ICIP 2019 

  Access Paper or Ask Questions