Alert button
Picture for Xin Xu

Xin Xu

Alert button

Linear-Time Graph Neural Networks for Scalable Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Jiahao Zhang, Rui Xue, Wenqi Fan, Xin Xu, Qing Li, Jian Pei, Xiaorui Liu

Viaarxiv icon

Can We Verify Step by Step for Incorrect Answer Detection?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Xin Xu, Shizhe Diao, Can Yang, Yang Wang

Viaarxiv icon

In-context Learning with Retrieved Demonstrations for Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Man Luo, Xin Xu, Yue Liu, Panupong Pasupat, Mehran Kazemi

Viaarxiv icon

A Comprehensive Study of Knowledge Editing for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Ningyu Zhang, Yunzhi Yao, Bozhong Tian, Peng Wang, Shumin Deng, Mengru Wang, Zekun Xi, Shengyu Mao, Jintian Zhang, Yuansheng Ni, Siyuan Cheng, Ziwen Xu, Xin Xu, Jia-Chen Gu, Yong Jiang, Pengjun Xie, Fei Huang, Lei Liang, Zhiqiang Zhang, Xiaowei Zhu, Jun Zhou, Huajun Chen

Viaarxiv icon

ICMC-ASR: The ICASSP 2024 In-Car Multi-Channel Automatic Speech Recognition Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Yue Li, Ao Zhang, Jiayao Sun, Lei Xie, Wei Chen, Pan Zhou, Hui Bu, Xin Xu, Binbin Zhang, Zhuo Chen, Jian Wu, Longbiao Wang, Eng Siong Chng, Sun Li

Viaarxiv icon

EPNet: An Efficient Pyramid Network for Enhanced Single-Image Super-Resolution with Reduced Computational Requirements

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Xin Xu, Jinman Park, Paul Fieguth

Viaarxiv icon

Enhancing Optimization Through Innovation: The Multi-Strategy Improved Black Widow Optimization Algorithm (MSBWOA)

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Xin Xu

Viaarxiv icon

Continual Learning through Networks Splitting and Merging with Dreaming-Meta-Weighted Model Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Yi Sun, Xin Xu, Jian Li, Guanglei Xie, Yifei Shi, Qiang Fang

Viaarxiv icon

Adaptive Dense Pseudo Label Selection for Semi-supervised Oriented Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2023
Tong Zhao, Qiang Fang, Shuohao Shi, Xin Xu

Viaarxiv icon