Alert button
Picture for Chuhan Wu

Chuhan Wu

Alert button

Tired of Plugins? Large Language Models Can Be End-To-End Recommenders

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Wenlin Zhang, Chuhan Wu, Xiangyang Li, Yuhao Wang, Kuicai Dong, Yichao Wang, Xinyi Dai, Xiangyu Zhao, Huifeng Guo, Ruiming Tang

Viaarxiv icon

Play to Your Strengths: Collaborative Intelligence of Conventional Recommender Models and Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Yunjia Xi, Weiwen Liu, Jianghao Lin, Chuhan Wu, Bo Chen, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

Viaarxiv icon

Confidence-Aware Multi-Field Model Calibration

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Yuang Zhao, Chuhan Wu, Qinglin Jia, Hong Zhu, Jia Yan, Libin Zong, Linxuan Zhang, Zhenhua Dong, Muyu Zhang

Viaarxiv icon

Learning to Edit: Aligning LLMs with Knowledge Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yuxin Jiang, Yufei Wang, Chuhan Wu, Wanjun Zhong, Xingshan Zeng, Jiahui Gao, Liangyou Li, Xin Jiang, Lifeng Shang, Ruiming Tang, Qun Liu, Wei Wang

Viaarxiv icon

A Unified Framework for Multi-Domain CTR Prediction via Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Zichuan Fu, Xiangyang Li, Chuhan Wu, Yichao Wang, Kuicai Dong, Xiangyu Zhao, Mengchen Zhao, Huifeng Guo, Ruiming Tang

Viaarxiv icon

Contrastive Multi-view Framework for Customer Lifetime Value Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2023
Chuhan Wu, Jingjie Li, Qinglin Jia, Hong Zhu, Yuan Fang, Ruiming Tang

Figure 1 for Contrastive Multi-view Framework for Customer Lifetime Value Prediction
Figure 2 for Contrastive Multi-view Framework for Customer Lifetime Value Prediction
Figure 3 for Contrastive Multi-view Framework for Customer Lifetime Value Prediction
Figure 4 for Contrastive Multi-view Framework for Customer Lifetime Value Prediction
Viaarxiv icon

DualFair: Fair Representation Learning at Both Group and Individual Levels via Contrastive Self-supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Sungwon Han, Seungeon Lee, Fangzhao Wu, Sundong Kim, Chuhan Wu, Xiting Wang, Xing Xie, Meeyoung Cha

Figure 1 for DualFair: Fair Representation Learning at Both Group and Individual Levels via Contrastive Self-supervision
Figure 2 for DualFair: Fair Representation Learning at Both Group and Individual Levels via Contrastive Self-supervision
Figure 3 for DualFair: Fair Representation Learning at Both Group and Individual Levels via Contrastive Self-supervision
Figure 4 for DualFair: Fair Representation Learning at Both Group and Individual Levels via Contrastive Self-supervision
Viaarxiv icon

Effective and Efficient Query-aware Snippet Extraction for Web Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2022
Jingwei Yi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Xiaolong Huang, Binxing Jiao, Guangzhong Sun, Xing Xie

Figure 1 for Effective and Efficient Query-aware Snippet Extraction for Web Search
Figure 2 for Effective and Efficient Query-aware Snippet Extraction for Web Search
Figure 3 for Effective and Efficient Query-aware Snippet Extraction for Web Search
Figure 4 for Effective and Efficient Query-aware Snippet Extraction for Web Search
Viaarxiv icon

FedX: Unsupervised Federated Learning with Cross Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2022
Sungwon Han, Sungwon Park, Fangzhao Wu, Sundong Kim, Chuhan Wu, Xing Xie, Meeyoung Cha

Figure 1 for FedX: Unsupervised Federated Learning with Cross Knowledge Distillation
Figure 2 for FedX: Unsupervised Federated Learning with Cross Knowledge Distillation
Figure 3 for FedX: Unsupervised Federated Learning with Cross Knowledge Distillation
Figure 4 for FedX: Unsupervised Federated Learning with Cross Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2022
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Lingjuan Lyu, Tong Xu, Zhongliang Yang, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 2 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 3 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Figure 4 for FairVFL: A Fair Vertical Federated Learning Framework with Contrastive Adversarial Learning
Viaarxiv icon