Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

HuatuoGPT, towards Taming Language Model to Be a Doctor


May 24, 2023
Hongbo Zhang, Junying Chen, Feng Jiang, Fei Yu, Zhihong Chen, Jianquan Li, Guiming Chen, Xiangbo Wu, Zhiyi Zhang, Qingying Xiao, Xiang Wan, Benyou Wang, Haizhou Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages


Apr 20, 2023
Zhihong Chen, Feng Jiang, Junying Chen, Tiannan Wang, Fei Yu, Guiming Chen, Hongbo Zhang, Juhao Liang, Chen Zhang, Zhiyi Zhang, Jianquan Li, Xiang Wan, Benyou Wang, Haizhou Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Nature Language Reasoning, A Survey


Mar 26, 2023
Fei Yu, Hongbo Zhang, Benyou Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Region-Aware Metric Learning for Open World Semantic Segmentation via Meta-Channel Aggregation


May 17, 2022
Hexin Dong, Zifan Chen, Mingze Yuan, Yutong Xie, Jie Zhao, Fei Yu, Bin Dong, Li Zhang

Add code

* Accepted at IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation in Semantic Segmentation Based on Pixel Alignment and Self-Training


Sep 29, 2021
Hexin Dong, Fei Yu, Jie Zhao, Bin Dong, Li Zhang

Add code

* 6 pages,3 figures,MICCAI 2021 Cross-Modality Domain Adaptation for Medical Image Segmentation Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

BEFD: Boundary Enhancement and Feature Denoising for Vessel Segmentation


Apr 08, 2021
Mo Zhang, Fei Yu, Jie Zhao, Li Zhang, Quanzheng Li

Add code

* MICCAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViL: Knowledge Enhanced Vision-Language Representations Through Scene Graph


Jun 30, 2020
Fei Yu, Jiji Tang, Weichong Yin, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Attentive Geo-Social Group Recommendation


Nov 15, 2019
Fei Yu, Feiyi Fan, Shouxu Jiang, Kaiping Zheng

Add code

* 12 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

PGU-net+: Progressive Growing of U-net+ for Automated Cervical Nuclei Segmentation


Nov 12, 2019
Jie Zhao, Lei Dai, Mo Zhang, Fei Yu, Meng Li, Hongfeng Li, Wenjia Wang, Li Zhang

Add code

* MICCAI workshop MMMI2019 Best Student Paper Award 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>