Alert button
Picture for Yichun Yin

Yichun Yin

Alert button

Preparing Lessons for Progressive Training on Language Models

Jan 18, 2024
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Jiaxin Shi, Zenglin Xu, Ming Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models

Oct 24, 2023
Jing Xiong, Jianhao Shen, Ye Yuan, Haiming Wang, Yichun Yin, Zhengying Liu, Lin Li, Zhijiang Guo, Qingxing Cao, Yinya Huang, Chuanyang Zheng, Xiaodan Liang, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 2 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 3 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 4 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Viaarxiv icon

DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning

Oct 19, 2023
Jing Xiong, Zixuan Li, Chuanyang Zheng, Zhijiang Guo, Yichun Yin, Enze Xie, Zhicheng Yang, Qingxing Cao, Haiming Wang, Xiongwei Han, Jing Tang, Chengming Li, Xiaodan Liang

Figure 1 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 2 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 3 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 4 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Viaarxiv icon

Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training

Oct 16, 2023
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Zenglin Xu, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Figure 1 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Figure 2 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Figure 3 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Figure 4 for Reusing Pretrained Models by Multi-linear Operators for Efficient Training
Viaarxiv icon

FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving

Sep 08, 2023
Chengwu Liu, Jianhao Shen, Huajian Xin, Zhengying Liu, Ye Yuan, Haiming Wang, Wei Ju, Chuanyang Zheng, Yichun Yin, Lin Li, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 2 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 3 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 4 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Viaarxiv icon

AutoConv: Automatically Generating Information-seeking Conversations with Large Language Models

Aug 12, 2023
Siheng Li, Cheng Yang, Yichun Yin, Xinyu Zhu, Zesen Cheng, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Yujiu Yang

Figure 1 for AutoConv: Automatically Generating Information-seeking Conversations with Large Language Models
Figure 2 for AutoConv: Automatically Generating Information-seeking Conversations with Large Language Models
Figure 3 for AutoConv: Automatically Generating Information-seeking Conversations with Large Language Models
Figure 4 for AutoConv: Automatically Generating Information-seeking Conversations with Large Language Models
Viaarxiv icon

NewsDialogues: Towards Proactive News Grounded Conversation

Aug 12, 2023
Siheng Li, Yichun Yin, Cheng Yang, Wangjie Jiang, Yiwei Li, Zesen Cheng, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Yujiu Yang

Figure 1 for NewsDialogues: Towards Proactive News Grounded Conversation
Figure 2 for NewsDialogues: Towards Proactive News Grounded Conversation
Figure 3 for NewsDialogues: Towards Proactive News Grounded Conversation
Figure 4 for NewsDialogues: Towards Proactive News Grounded Conversation
Viaarxiv icon

G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks

Dec 08, 2022
Zhongwei Wan, Yichun Yin, Wei Zhang, Jiaxin Shi, Lifeng Shang, Guangyong Chen, Xin Jiang, Qun Liu

Figure 1 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Figure 2 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Figure 3 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Figure 4 for G-MAP: General Memory-Augmented Pre-trained Language Model for Domain Tasks
Viaarxiv icon