Alert button
Picture for Xin Jiang

Xin Jiang

Alert button

Planning, Creation, Usage: Benchmarking LLMs for Comprehensive Tool Utilization in Real-World Complex Scenarios

Jan 30, 2024
Shijue Huang, Wanjun Zhong, Jianqiao Lu, Qi Zhu, Jiahui Gao, Weiwen Liu, Yutai Hou, Xingshan Zeng, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ruifeng Xu, Qun Liu

Viaarxiv icon

MT-Eval: A Multi-Turn Capabilities Evaluation Benchmark for Large Language Models

Jan 30, 2024
Wai-Chung Kwan, Xingshan Zeng, Yuxin Jiang, Yufei Wang, Liangyou Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon

YODA: Teacher-Student Progressive Learning for Language Models

Jan 28, 2024
Jianqiao Lu, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Zhijiang Guo, Qi Zhu, Wenyong Huang, Yanlin Wang, Fei Mi, Baojun Wang, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Knowledge Navigation: Inferring the Interlocking Map of Knowledge from Research Trajectories

Jan 28, 2024
Shibing Xiang, Xin Jiang, Bing Liu, Yurui Huang, Chaolin Tian, Yifang Ma

Viaarxiv icon

Preparing Lessons for Progressive Training on Language Models

Jan 18, 2024
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Jiaxin Shi, Zenglin Xu, Ming Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Unsupervised Extractive Summarization with Learnable Length Control Strategies

Dec 18, 2023
Renlong Jie, Xiaojun Meng, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast

Dec 11, 2023
Dong Yao, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Liqun Deng, Wenqiao Zhang, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Xin Jiang

Figure 1 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Figure 2 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Figure 3 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Figure 4 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Viaarxiv icon

Data Management For Large Language Models: A Survey

Dec 04, 2023
Zige Wang, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Qi Zhu, Fei Mi, Baojun Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

EdgeFM: Leveraging Foundation Model for Open-set Learning on the Edge

Nov 23, 2023
Bufang Yang, Lixing He, Neiwen Ling, Zhenyu Yan, Guoliang Xing, Xian Shuai, Xiaozhe Ren, Xin Jiang

Figure 1 for EdgeFM: Leveraging Foundation Model for Open-set Learning on the Edge
Figure 2 for EdgeFM: Leveraging Foundation Model for Open-set Learning on the Edge
Figure 3 for EdgeFM: Leveraging Foundation Model for Open-set Learning on the Edge
Figure 4 for EdgeFM: Leveraging Foundation Model for Open-set Learning on the Edge
Viaarxiv icon

Better with Less: A Data-Active Perspective on Pre-Training Graph Neural Networks

Nov 21, 2023
Jiarong Xu, Renhong Huang, Xin Jiang, Yuxuan Cao, Carl Yang, Chunping Wang, Yang Yang

Viaarxiv icon