Alert button
Picture for Qun Liu

Qun Liu

Alert button

Findings of the First Workshop on Simulating Conversational Intelligence in Chat

Feb 09, 2024
Yvette Graham, Mohammed Rameez Qureshi, Haider Khalid, Gerasimos Lampouras, Ignacio Iacobacci, Qun Liu

Viaarxiv icon

Planning, Creation, Usage: Benchmarking LLMs for Comprehensive Tool Utilization in Real-World Complex Scenarios

Jan 30, 2024
Shijue Huang, Wanjun Zhong, Jianqiao Lu, Qi Zhu, Jiahui Gao, Weiwen Liu, Yutai Hou, Xingshan Zeng, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ruifeng Xu, Qun Liu

Viaarxiv icon

MT-Eval: A Multi-Turn Capabilities Evaluation Benchmark for Large Language Models

Jan 30, 2024
Wai-Chung Kwan, Xingshan Zeng, Yuxin Jiang, Yufei Wang, Liangyou Li, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon

YODA: Teacher-Student Progressive Learning for Language Models

Jan 28, 2024
Jianqiao Lu, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Zhijiang Guo, Qi Zhu, Wenyong Huang, Yanlin Wang, Fei Mi, Baojun Wang, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

PROXYQA: An Alternative Framework for Evaluating Long-Form Text Generation with Large Language Models

Jan 26, 2024
Haochen Tan, Zhijiang Guo, Zhan Shi, Lu Xu, Zhili Liu, Xiaoguang Li, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Qun Liu, Linqi Song

Viaarxiv icon

Preparing Lessons for Progressive Training on Language Models

Jan 18, 2024
Yu Pan, Ye Yuan, Yichun Yin, Jiaxin Shi, Zenglin Xu, Ming Zhang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

PanGu-$π$: Enhancing Language Model Architectures via Nonlinearity Compensation

Dec 27, 2023
Yunhe Wang, Hanting Chen, Yehui Tang, Tianyu Guo, Kai Han, Ying Nie, Xutao Wang, Hailin Hu, Zheyuan Bai, Yun Wang, Fangcheng Liu, Zhicheng Liu, Jianyuan Guo, Sinan Zeng, Yinchen Zhang, Qinghua Xu, Qun Liu, Jun Yao, Chao Xu, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

A Survey of Reasoning with Foundation Models

Dec 26, 2023
Jiankai Sun, Chuanyang Zheng, Enze Xie, Zhengying Liu, Ruihang Chu, Jianing Qiu, Jiaqi Xu, Mingyu Ding, Hongyang Li, Mengzhe Geng, Yue Wu, Wenhai Wang, Junsong Chen, Zhangyue Yin, Xiaozhe Ren, Jie Fu, Junxian He, Wu Yuan, Qi Liu, Xihui Liu, Yu Li, Hao Dong, Yu Cheng, Ming Zhang, Pheng Ann Heng, Jifeng Dai, Ping Luo, Jingdong Wang, Ji-Rong Wen, Xipeng Qiu, Yike Guo, Hui Xiong, Qun Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

NoMIRACL: Knowing When You Don't Know for Robust Multilingual Retrieval-Augmented Generation

Dec 18, 2023
Nandan Thakur, Luiz Bonifacio, Xinyu Zhang, Odunayo Ogundepo, Ehsan Kamalloo, David Alfonso-Hermelo, Xiaoguang Li, Qun Liu, Boxing Chen, Mehdi Rezagholizadeh, Jimmy Lin

Viaarxiv icon

Unsupervised Extractive Summarization with Learnable Length Control Strategies

Dec 18, 2023
Renlong Jie, Xiaojun Meng, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon