Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FreeTransfer-X: Safe and Label-Free Cross-Lingual Transfer from Off-the-Shelf ModelsYinpeng Guo , Liangyou Li , Xin Jiang , Qun Liu

* to appear in the findings of NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

PERT: A New Solution to Pinyin to Character Conversion TaskJinghui Xiao , Qun Liu , Xin Jiang , Yuanfeng Xiong , Haiteng Wu , Zhe Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Pre-trained Language Models and their Evaluation for Arabic Natural Language UnderstandingAbbas Ghaddar , Yimeng Wu , Sunyam Bagga , Ahmad Rashid , Khalil Bibi , Mehdi Rezagholizadeh , Chao Xing , Yasheng Wang , Duan Xinyu , Zhefeng Wang , Baoxing Huai , Xin Jiang , Qun Liu , Philippe Langlais


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Extreme Parameter Compression for Pre-trained Language ModelsYuxin Ren , Benyou Wang , Lifeng Shang , Xin Jiang , Qun Liu

* Accepted at ICLR2022. Code available at https://github.com/twinkle0331/Xcompression 

   Access Paper or Ask Questions

UTC: A Unified Transformer with Inter-Task Contrastive Learning for Visual DialogCheng Chen , Yudong Zhu , Zhenshan Tan , Qingrong Cheng , Xin Jiang , Qun Liu , Xiaodong Gu

* Accepted in CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Hyperlink-induced Pre-training for Passage Retrieval in Open-domain Question AnsweringJiawei Zhou , Xiaoguang Li , Lifeng Shang , Lan Luo , Ke Zhan , Enrui Hu , Xinyu Zhang , Hao Jiang , Zhao Cao , Fan Yu , Xin Jiang , Qun Liu , Lei Chen

* Accepted by ACL 2022 main conference; The dataset and code are available at https://github.com/jzhoubu/HLP 

   Access Paper or Ask Questions

PanGu-Bot: Efficient Generative Dialogue Pre-training from Pre-trained Language ModelFei Mi , Yitong Li , Yulong Zeng , Jingyan Zhou , Yasheng Wang , Chuanfei Xu , Lifeng Shang , Xin Jiang , Shiqi Zhao , Qun Liu


   Access Paper or Ask Questions

How Pre-trained Language Models Capture Factual Knowledge? A Causal-Inspired AnalysisShaobo Li , Xiaoguang Li , Lifeng Shang , Zhenhua Dong , Chengjie Sun , Bingquan Liu , Zhenzhou Ji , Xin Jiang , Qun Liu

* Accepted at Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Enabling Multimodal Generation on CLIP via Vision-Language Knowledge DistillationWenliang Dai , Lu Hou , Lifeng Shang , Xin Jiang , Qun Liu , Pascale Fung

* Accepted to ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Compression of Generative Pre-trained Language Models via QuantizationChaofan Tao , Lu Hou , Wei Zhang , Lifeng Shang , Xin Jiang , Qun Liu , Ping Luo , Ngai Wong

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>