Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Waymo Open Dataset: Panoramic Video Panoptic Segmentation


Jun 15, 2022
Jieru Mei , Alex Zihao Zhu , Xinchen Yan , Hang Yan , Siyuan Qiao , Yukun Zhu , Liang-Chieh Chen , Henrik Kretzschmar , Dragomir Anguelov

* Our dataset can be found at https://waymo.com/open 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dialogue Meaning Representation for Task-Oriented Dialogue Systems


Apr 23, 2022
Xiangkun Hu , Junqi Dai , Hang Yan , Yi Zhang , Qipeng Guo , Xipeng Qiu , Zheng Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TURNER: The Uncertainty-based Retrieval Framework for Chinese NER


Feb 18, 2022
Zhichao Geng , Hang Yan , Zhangyue Yin , Chenxin An , Xipeng Qiu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Collaborative Question Answering: A Preliminary Study


Jan 24, 2022
Xiangkun Hu , Hang Yan , Qipeng Guo , Xipeng Qiu , Weinan Zhang , Zheng Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contrast and Generation Make BART a Good Dialogue Emotion Recognizer


Jan 24, 2022
Shimin Li , Hang Yan , Xipeng Qiu

* Accepted by AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit


Jun 14, 2021
Xiaonan Li , Yunfan Shao , Tianxiang Sun , Hang Yan , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang

* Accepted to the ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Generative Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis


Jun 08, 2021
Hang Yan , Junqi Dai , Tuo ji , Xipeng Qiu , Zheng Zhang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Generative Framework for Various NER Subtasks


Jun 02, 2021
Hang Yan , Tao Gui , Junqi Dai , Qipeng Guo , Zheng Zhang , Xipeng Qiu

* Accepted in the main conference of ACL-IJCNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>