Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Uncertainty Aware Multitask Pyramid Vision Transformer For UAV-Based Object Re-Identification


Sep 19, 2022
Syeda Nyma Ferdous, Xin Li, Siwei Lyu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Saliency Guided Adversarial Training for Learning Generalizable Features with Applications to Medical Imaging Classification System


Sep 09, 2022
Xin Li, Yao Qiang, Chengyin Li, Sijia Liu, Dongxiao Zhu

* AdvML Frontiers workshop at 39th International Conference on Machine Learning (ICML), Baltimore, Maryland, USA, 2022 
* 9 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Leap-frog neural network for learning the symplectic evolution from partitioned data


Aug 30, 2022
Xin Li, Jian Li, Zhihong Jeff Xia

* 10 pages, 5 figures, comments welcome 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AIM 2022 Challenge on Super-Resolution of Compressed Image and Video: Dataset, Methods and Results


Aug 25, 2022
Ren Yang, Radu Timofte, Xin Li, Qi Zhang, Lin Zhang, Fanglong Liu, Dongliang He, Fu li, He Zheng, Weihang Yuan, Pavel Ostyakov, Dmitry Vyal, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou, Youliang Yan, Lei Li, Jingzhu Tang, Ming Chen, Shijie Zhao, Yu Zhu, Xiaoran Qin, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Claudio Rota, Marco Buzzelli, Simone Bianco, Raimondo Schettini, Dafeng Zhang, Feiyu Huang, Shizhuo Liu, Xiaobing Wang, Zhezhu Jin, Bingchen Li, Xin Li, Mingxi Li, Ding Liu, Wenbin Zou, Peijie Dong, Tian Ye, Yunchen Zhang, Ming Tan, Xin Niu, Mustafa Ayazoglu, Marcos Conde, Ui-Jin Choi, Zhuang Jia, Tianyu Xu, Yijian Zhang, Mao Ye, Dengyan Luo, Xiaofeng Pan, Liuhan Peng

* Camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learned Lossless JPEG Transcoding via Joint Lossy and Residual Compression


Aug 24, 2022
Xiaoshuai Fan, Xin Li, Zhibo Chen

* Accepted by VCIP2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hierarchical Reinforcement Learning Based Video Semantic Coding for Segmentation


Aug 24, 2022
Guangqi Xie, Xin Li, Shiqi Lin, Li Zhang, Kai Zhang, Yue Li, Zhibo Chen

* Accepted by VCIP2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HST: Hierarchical Swin Transformer for Compressed Image Super-resolution


Aug 21, 2022
Bingchen Li, Xin Li, Yiting Lu, Sen Liu, Ruoyu Feng, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2022 Workshop (AIM2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

StyleAM: Perception-Oriented Unsupervised Domain Adaption for Non-reference Image Quality Assessment


Jul 29, 2022
Yiting Lu, Xin Li, Jianzhao Liu, Zhibo Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Point Cloud Attacks in Graph Spectral Domain: When 3D Geometry Meets Graph Signal Processing


Jul 27, 2022
Daizong Liu, Wei Hu, Xin Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07261 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cell-Free Massive MIMO with Multi-Antenna Users over Weichselberger Rician Channels


Jul 22, 2022
Xin Li, Jiayi Zhang, Zhe Wang, Bo Ai, Derrick Wing Kwan Ng

* 14 pages, 5 figures, to appear in IEEE Transactions on Vehicular Technology 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>