Alert button
Picture for Shuo Li

Shuo Li

Alert button

Uncertainty in Language Models: Assessment through Rank-Calibration

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Xinmeng Huang, Shuo Li, Mengxin Yu, Matteo Sesia, Hamed Hassani, Insup Lee, Osbert Bastani, Edgar Dobriban

Viaarxiv icon

Online Time-Optimal Trajectory Generation for Two Quadrotors with Multi-Waypoints Constraints

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Fangguo Zhao, Jiahao Mei, Jin Zhou, Jiming Chen, Shuo Li

Viaarxiv icon

Imitation Learning-Based Online Time-Optimal Control with Multiple-Waypoint Constraints for Quadrotors

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Jin Zhou, Jiahao Mei, Fangguo Zhao, Jiming Chen, Shuo Li

Viaarxiv icon

MOMENT: A Family of Open Time-series Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Mononito Goswami, Konrad Szafer, Arjun Choudhry, Yifu Cai, Shuo Li, Artur Dubrawski

Viaarxiv icon

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Colorectal Polyp Segmentation in the Deep Learning Era: A Comprehensive Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Zhenyu Wu, Fengmao Lv, Chenglizhao Chen, Aimin Hao, Shuo Li

Viaarxiv icon

Motion-to-Matching: A Mixed Paradigm for 3D Single Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Zhiheng Li, Yu Lin, Yubo Cui, Shuo Li, Zheng Fang

Figure 1 for Motion-to-Matching: A Mixed Paradigm for 3D Single Object Tracking
Figure 2 for Motion-to-Matching: A Mixed Paradigm for 3D Single Object Tracking
Figure 3 for Motion-to-Matching: A Mixed Paradigm for 3D Single Object Tracking
Figure 4 for Motion-to-Matching: A Mixed Paradigm for 3D Single Object Tracking
Viaarxiv icon

Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Xiaofei Chen, Yuting He, Cheng Xue, Rongjun Ge, Shuo Li, Guanyu Yang

Figure 1 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Figure 2 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Figure 3 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Figure 4 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Viaarxiv icon

TRAC: Trustworthy Retrieval Augmented Chatbot

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Shuo Li, Sangdon Park, Insup Lee, Osbert Bastani

Viaarxiv icon

Self-Supervised Hyperspectral Inpainting with the Optimisation inspired Deep Neural Network Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Shuo Li, Mehrdad Yaghoobi

Figure 1 for Self-Supervised Hyperspectral Inpainting with the Optimisation inspired Deep Neural Network Prior
Figure 2 for Self-Supervised Hyperspectral Inpainting with the Optimisation inspired Deep Neural Network Prior
Figure 3 for Self-Supervised Hyperspectral Inpainting with the Optimisation inspired Deep Neural Network Prior
Viaarxiv icon