Alert button
Picture for Zhi Chen

Zhi Chen

Alert button

Sparse and Faithful Explanations Without Sparse Models

Feb 15, 2024
Yiyang Sun, Zhi Chen, Vittorio Orlandi, Tong Wang, Cynthia Rudin

Viaarxiv icon

Fine-Grained Zero-Shot Learning: Advances, Challenges, and Prospects

Feb 04, 2024
Jingcai Guo, Zhijie Rao, Zhi Chen, Jingren Zhou, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Joint Transceiver Optimization for MmWave/THz MU-MIMO ISAC Systems

Jan 31, 2024
Peilan Wang, Jun Fang, Xianlong Zeng, Zhi Chen, Hongbin Li

Viaarxiv icon

Linear Alignment: A Closed-form Solution for Aligning Human Preferences without Tuning and Feedback

Jan 21, 2024
Songyang Gao, Qiming Ge, Wei Shen, Shihan Dou, Junjie Ye, Xiao Wang, Rui Zheng, Yicheng Zou, Zhi Chen, Hang Yan, Qi Zhang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

DiffusionPCR: Diffusion Models for Robust Multi-Step Point Cloud Registration

Dec 05, 2023
Zhi Chen, Yufan Ren, Tong Zhang, Zheng Dang, Wenbing Tao, Sabine Süsstrunk, Mathieu Salzmann

Figure 1 for DiffusionPCR: Diffusion Models for Robust Multi-Step Point Cloud Registration
Figure 2 for DiffusionPCR: Diffusion Models for Robust Multi-Step Point Cloud Registration
Figure 3 for DiffusionPCR: Diffusion Models for Robust Multi-Step Point Cloud Registration
Figure 4 for DiffusionPCR: Diffusion Models for Robust Multi-Step Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design

Dec 03, 2023
Yangyang Yu, Haohang Li, Zhi Chen, Yuechen Jiang, Yang Li, Denghui Zhang, Rong Liu, Jordan W. Suchow, Khaldoun Khashanah

Figure 1 for FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Figure 2 for FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Figure 3 for FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Figure 4 for FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Viaarxiv icon

FinMe: A Performance-Enhanced Large Language Model Trading Agent with Layered Memory and Character Design

Nov 23, 2023
Yangyang Yu, Haohang Li, Zhi Chen, Yuechen Jiang, Yang Li, Denghui Zhang, Rong Liu, Jordan W. Suchow, Khaldoun Khashanah

Figure 1 for FinMe: A Performance-Enhanced Large Language Model Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Figure 2 for FinMe: A Performance-Enhanced Large Language Model Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Figure 3 for FinMe: A Performance-Enhanced Large Language Model Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Figure 4 for FinMe: A Performance-Enhanced Large Language Model Trading Agent with Layered Memory and Character Design
Viaarxiv icon

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Aug 09, 2023
Yanyang Li, Jianqiao Zhao, Duo Zheng, Zi-Yuan Hu, Zhi Chen, Xiaohui Su, Yongfeng Huang, Shijia Huang, Dahua Lin, Michael R. Lyu, Liwei Wang

Figure 1 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 2 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 3 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Figure 4 for CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform
Viaarxiv icon

Cal-SFDA: Source-Free Domain-adaptive Semantic Segmentation with Differentiable Expected Calibration Error

Aug 06, 2023
Zixin Wang, Yadan Luo, Zhi Chen, Sen Wang, Zi Huang

Figure 1 for Cal-SFDA: Source-Free Domain-adaptive Semantic Segmentation with Differentiable Expected Calibration Error
Figure 2 for Cal-SFDA: Source-Free Domain-adaptive Semantic Segmentation with Differentiable Expected Calibration Error
Figure 3 for Cal-SFDA: Source-Free Domain-adaptive Semantic Segmentation with Differentiable Expected Calibration Error
Figure 4 for Cal-SFDA: Source-Free Domain-adaptive Semantic Segmentation with Differentiable Expected Calibration Error
Viaarxiv icon

Zero-Shot Learning by Harnessing Adversarial Samples

Aug 01, 2023
Zhi Chen, Pengfei Zhang, Jingjing Li, Sen Wang, Zi Huang

Figure 1 for Zero-Shot Learning by Harnessing Adversarial Samples
Figure 2 for Zero-Shot Learning by Harnessing Adversarial Samples
Figure 3 for Zero-Shot Learning by Harnessing Adversarial Samples
Figure 4 for Zero-Shot Learning by Harnessing Adversarial Samples
Viaarxiv icon