Alert button
Picture for Wen Wu

Wen Wu

Alert button

Handling Ambiguity in Emotion: From Out-of-Domain Detection to Distribution Estimation

Feb 20, 2024
Wen Wu, Bo Li, Chao Zhang, Chung-Cheng Chiu, Qiujia Li, Junwen Bai, Tara N. Sainath, Philip C. Woodland

Viaarxiv icon

Parameter Efficient Finetuning for Speech Emotion Recognition and Domain Adaptation

Feb 19, 2024
Nineli Lashkarashvili, Wen Wu, Guangzhi Sun, Philip C. Woodland

Viaarxiv icon

Model-Assisted Learning for Adaptive Cooperative Perception of Connected Autonomous Vehicles

Jan 18, 2024
Kaige Qu, Weihua Zhuang, Qiang Ye, Wen Wu, Xuemin Shen

Viaarxiv icon

Integrated Sensing and Communication with Massive MIMO: A Unified Tensor Approach for Channel and Target Parameter Estimation

Jan 03, 2024
Ruoyu Zhang, Lei Cheng, Shuai Wang, Yi Lou, Yulong Gao, Wen Wu, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Metacognition-Enhanced Few-Shot Prompting With Positive Reinforcement

Dec 24, 2023
Yu Ji, Wen Wu, Yi Hu, Hong Zheng, Liang He

Viaarxiv icon

Near-field Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges

Oct 17, 2023
Jiayi Cong, Changsheng You, Jiapeng Li, Li Chen, Beixiong Zheng, Yuanwei Liu, Wen Wu, Yi Gong, Shi Jin, Rui Zhang

Figure 1 for Near-field Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges
Figure 2 for Near-field Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges
Figure 3 for Near-field Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges
Figure 4 for Near-field Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges
Viaarxiv icon

Transferring speech-generic and depression-specific knowledge for Alzheimer's disease detection

Oct 06, 2023
Ziyun Cui, Wen Wu, Wei-Qiang Zhang, Ji Wu, Chao Zhang

Figure 1 for Transferring speech-generic and depression-specific knowledge for Alzheimer's disease detection
Figure 2 for Transferring speech-generic and depression-specific knowledge for Alzheimer's disease detection
Figure 3 for Transferring speech-generic and depression-specific knowledge for Alzheimer's disease detection
Figure 4 for Transferring speech-generic and depression-specific knowledge for Alzheimer's disease detection
Viaarxiv icon

It HAS to be Subjective: Human Annotator Simulation via Zero-shot Density Estimation

Sep 30, 2023
Wen Wu, Wenlin Chen, Chao Zhang, Philip C. Woodland

Viaarxiv icon

Leveraging Speech PTM, Text LLM, and Emotional TTS for Speech Emotion Recognition

Sep 19, 2023
Ziyang Ma, Wen Wu, Zhisheng Zheng, Yiwei Guo, Qian Chen, Shiliang Zhang, Xie Chen

Figure 1 for Leveraging Speech PTM, Text LLM, and Emotional TTS for Speech Emotion Recognition
Figure 2 for Leveraging Speech PTM, Text LLM, and Emotional TTS for Speech Emotion Recognition
Figure 3 for Leveraging Speech PTM, Text LLM, and Emotional TTS for Speech Emotion Recognition
Figure 4 for Leveraging Speech PTM, Text LLM, and Emotional TTS for Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon