Alert button
Picture for Kai Chen

Kai Chen

Alert button

Adapting LLaMA Decoder to Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Jiahao Wang, Wenqi Shao, Mengzhao Chen, Chengyue Wu, Yong Liu, Kaipeng Zhang, Songyang Zhang, Kai Chen, Ping Luo

Viaarxiv icon

Ada-LEval: Evaluating long-context LLMs with length-adaptable benchmarks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Chonghua Wang, Haodong Duan, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2-4KHD: A Pioneering Large Vision-Language Model Handling Resolutions from 336 Pixels to 4K HD

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Songyang Zhang, Haodong Duan, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Zhe Chen, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Wenhai Wang, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

Collision-Free Trajectory Optimization in Cluttered Environments with Sums-of-Squares Programming

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Yulin Li, Chunxin Zheng, Kai Chen, Yusen Xie, Xindong Tang, Michael Yu Wang, Jun Ma

Viaarxiv icon

From Pixels to Graphs: Open-Vocabulary Scene Graph Generation with Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2024
Rongjie Li, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen, Xuming He

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Calib3D: Calibrating Model Preferences for Reliable 3D Scene Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Lingdong Kong, Xiang Xu, Jun Cen, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Make-It-Vivid: Dressing Your Animatable Biped Cartoon Characters from Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Junshu Tang, Yanhong Zeng, Ke Fan, Xuheng Wang, Bo Dai, Kai Chen, Lizhuang Ma

Viaarxiv icon

Eyes Closed, Safety On: Protecting Multimodal LLMs via Image-to-Text Transformation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Yunhao Gou, Kai Chen, Zhili Liu, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, Dit-Yan Yeung, James T. Kwok, Yu Zhang

Figure 1 for Eyes Closed, Safety On: Protecting Multimodal LLMs via Image-to-Text Transformation
Figure 2 for Eyes Closed, Safety On: Protecting Multimodal LLMs via Image-to-Text Transformation
Figure 3 for Eyes Closed, Safety On: Protecting Multimodal LLMs via Image-to-Text Transformation
Figure 4 for Eyes Closed, Safety On: Protecting Multimodal LLMs via Image-to-Text Transformation
Viaarxiv icon