Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Zhang

Qi Zhang

School of Information, North China University of Technology

Heterogeneous Graph Neural Networks for Keyphrase Generation


Sep 10, 2021
Jiacheng Ye, Ruijian Cai, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Partition Filter Network for Joint Entity and Relation Extraction


Sep 09, 2021
Zhiheng Yan, Chong Zhang, Jinlan Fu, Qi Zhang, Zhongyu Wei

* EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Thinking Clearly, Talking Fast: Concept-Guided Non-Autoregressive Generation for Open-Domain Dialogue Systems


Sep 09, 2021
Yicheng Zou, Zhihua Liu, Xingwu Hu, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Dialogue Summarization with Domain-Agnostic Multi-Source Pretraining


Sep 09, 2021
Yicheng Zou, Bolin Zhu, Xingwu Hu, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Searching for an Effective Defender: Benchmarking Defense against Adversarial Word Substitution


Aug 29, 2021
Zongyi Li, Jianhan Xu, Jiehang Zeng, Linyang Li, Xiaoqing Zheng, Qi Zhang, Kai-Wei Chang, Cho-Jui Hsieh

* Accepted by EMNLP2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

MeDiaQA: A Question Answering Dataset on Medical Dialogues


Aug 18, 2021
Huqun Suri, Qi Zhang, Wenhua Huo, Yan Liu, Chunsheng Guan


  Access Paper or Ask Questions

Sleep Staging Based on Multi Scale Dual Attention Network


Aug 14, 2021
Huafeng Wang, Chonggang Lu, Qi Zhang, Zhimin Hu, Xiaodong Yuan, Pingshu Zhang, Wanquan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Sleep Staging Based on Serialized Dual Attention Network


Jul 18, 2021
Huafeng Wang, Chonggang Lu, Qi Zhang, Zhimin Hu, Xiaodong Yuan, Pingshu Zhang, Wanquan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Exit Vision Transformer for Dynamic Inference


Jun 30, 2021
Arian Bakhtiarnia, Qi Zhang, Alexandros Iosifidis


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Infused Policy Gradients with Upper Confidence Bound for Relational Bandits


Jun 25, 2021
Kaushik Roy, Qi Zhang, Manas Gaur, Amit Sheth

* Accepted for publication in the research track at ECML-PKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SENT: Sentence-level Distant Relation Extraction via Negative Training


Jun 22, 2021
Ruotian Ma, Tao Gui, Linyang Li, Qi Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

One2Set: Generating Diverse Keyphrases as a Set


May 24, 2021
Jiacheng Ye, Tao Gui, Yichao Luo, Yige Xu, Qi Zhang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Layer Vision Transformers for More Accurate Early Exits with Less Overhead


May 19, 2021
Arian Bakhtiarnia, Qi Zhang, Alexandros Iosifidis

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search


Apr 25, 2021
Chaozhuo Li, Bochen Pang, Yuming Liu, Hao Sun, Zheng Liu, Xing Xie, Tianqi Yang, Yanling Cui, Liangjie Zhang, Qi Zhang

* Accepted as full paper in SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Accuracy of Early Exits in Multi-Exit Architectures via Curriculum Learning


Apr 22, 2021
Arian Bakhtiarnia, Qi Zhang, Alexandros Iosifidis

* Accepted by the 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Generation with Fine-Grained Evaluation-Guided Reinforcement Learning


Apr 18, 2021
Yichao Luo, Yige Xu, Jiacheng Ye, Xipeng Qiu, Qi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Who Responded to Whom: The Joint Effects of Latent Topics and Discourse in Conversation Structure


Apr 17, 2021
Lu Ji, Jing Li, Zhongyu Wei, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 7 figures, 3 tables submitted for emnlp2021 

  Access Paper or Ask Questions

Larger-Context Tagging: When and Why Does It Work?


Apr 09, 2021
Jinlan Fu, Liangjing Feng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep-AIR: A Hybrid CNN-LSTM Framework for Air Quality Modeling in Metropolitan Cities


Mar 25, 2021
Yang Han, Qi Zhang, Victor O. K. Li, Jacqueline C. K. Lam


  Access Paper or Ask Questions

Spectral Temporal Graph Neural Network for Multivariate Time-series Forecasting


Mar 13, 2021
Defu Cao, Yujing Wang, Juanyong Duan, Ce Zhang, Xia Zhu, Conguri Huang, Yunhai Tong, Bixiong Xu, Jing Bai, Jie Tong, Qi Zhang

* Accepted by NeurIPS 2020. 20 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Infused Policy Gradients for Adaptive Pandemic Control


Feb 11, 2021
Kaushik Roy, Qi Zhang, Manas Gaur, Amit Sheth

* Accepted at AAAI-MAKE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions