Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Zhang

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search


Apr 25, 2021
Chaozhuo Li, Bochen Pang, Yuming Liu, Hao Sun, Zheng Liu, Xing Xie, Tianqi Yang, Yanling Cui, Liangjie Zhang, Qi Zhang

* Accepted as full paper in SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Accuracy of Early Exits in Multi-Exit Architectures via Curriculum Learning


Apr 22, 2021
Arian Bakhtiarnia, Qi Zhang, Alexandros Iosifidis

* Accepted by the 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Generation with Fine-Grained Evaluation-Guided Reinforcement Learning


Apr 18, 2021
Yichao Luo, Yige Xu, Jiacheng Ye, Xipeng Qiu, Qi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Who Responded to Whom: The Joint Effects of Latent Topics and Discourse in Conversation Structure


Apr 17, 2021
Lu Ji, Jing Li, Zhongyu Wei, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 7 figures, 3 tables submitted for emnlp2021 

  Access Paper or Ask Questions

Larger-Context Tagging: When and Why Does It Work?


Apr 09, 2021
Jinlan Fu, Liangjing Feng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Pengfei Liu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Deep-AIR: A Hybrid CNN-LSTM Framework for Air Quality Modeling in Metropolitan Cities


Mar 25, 2021
Yang Han, Qi Zhang, Victor O. K. Li, Jacqueline C. K. Lam


  Access Paper or Ask Questions

Spectral Temporal Graph Neural Network for Multivariate Time-series Forecasting


Mar 13, 2021
Defu Cao, Yujing Wang, Juanyong Duan, Ce Zhang, Xia Zhu, Conguri Huang, Yunhai Tong, Bixiong Xu, Jing Bai, Jie Tong, Qi Zhang

* Accepted by NeurIPS 2020. 20 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Infused Policy Gradients for Adaptive Pandemic Control


Feb 11, 2021
Kaushik Roy, Qi Zhang, Manas Gaur, Amit Sheth

* Accepted at AAAI-MAKE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Summarization for Chat Logs with Topic-Oriented Ranking and Context-Aware Auto-Encoders


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Jun Lin, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Querying for Cooperative Probabilistic Commitments


Dec 14, 2020
Qi Zhang, Edmund H. Durfee, Satinder Singh


  Access Paper or Ask Questions

SenSeNet: Neural Keyphrase Generation with Document Structure


Dec 12, 2020
Yichao Luo, Zhengyan Li, Bingning Wang, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

RethinkCWS: Is Chinese Word Segmentation a Solved Task?


Dec 09, 2020
Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Wide-Area Crowd Counting: Multi-View Fusion Networks for Counting in Large Scenes


Dec 02, 2020
Qi Zhang, Antoni B. Chan

* 29 pages, 13 figures, submitted to IJCV 

  Access Paper or Ask Questions

AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation A Solved Problem?


Oct 28, 2020
Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Yichi Zhang, Cheng Zhu, Qiyuan Wang, Xin Liu, Xingle An, Cheng Ge, Shucheng Cao, Qi Zhang, Shangqing Liu, Yunpeng Wang, Yuhui Li, Congcong Wang, Jian He, Xiaoping Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Succinct and Robust Multi-Agent Communication With Temporal Message Control


Oct 27, 2020
Sai Qian Zhang, Jieyu Lin, Qi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Constitutive Neural Network for Large Deformation Poromechanics Problem


Oct 11, 2020
Qi Zhang, Yilin Chen, Ziyi Yang, Eric Darve

* Submitted to NeurIPS 2020 workshop on Machine Learning and the Physical Sciences 

  Access Paper or Ask Questions

Tasty Burgers, Soggy Fries: Probing Aspect Robustness in Aspect-Based Sentiment Analysis


Oct 04, 2020
Xiaoyu Xing, Zhijing Jin, Di Jin, Bingning Wang, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* EMNLP 2020, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Decomposition and Adaptive Sampling for Data-Driven Inverse Linear Optimization


Sep 16, 2020
Rishabh Gupta, Qi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FuxiCTR: An Open Benchmark for Click-Through Rate Prediction


Sep 12, 2020
Jieming Zhu, Jinyang Liu, Shuai Yang, Qi Zhang, Xiuqiang He

* Feebacks and comments are welcome! 

  Access Paper or Ask Questions