Alert button
Picture for Yunfan Shao

Yunfan Shao

Alert button

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Balanced Data Sampling for Language Model Training with Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Yunfan Shao, Linyang Li, Zhaoye Fei, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Query of CC: Unearthing Large Scale Domain-Specific Knowledge from Public Corpora

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Zhaoye Fei, Yunfan Shao, Linyang Li, Zhiyuan Zeng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Character-LLM: A Trainable Agent for Role-Playing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Yunfan Shao, Linyang Li, Junqi Dai, Xipeng Qiu

Figure 1 for Character-LLM: A Trainable Agent for Role-Playing
Figure 2 for Character-LLM: A Trainable Agent for Role-Playing
Figure 3 for Character-LLM: A Trainable Agent for Role-Playing
Figure 4 for Character-LLM: A Trainable Agent for Role-Playing
Viaarxiv icon

PerturbScore: Connecting Discrete and Continuous Perturbations in NLP

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Linyang Li, Ke Ren, Yunfan Shao, Pengyu Wang, Xipeng Qiu

Figure 1 for PerturbScore: Connecting Discrete and Continuous Perturbations in NLP
Figure 2 for PerturbScore: Connecting Discrete and Continuous Perturbations in NLP
Figure 3 for PerturbScore: Connecting Discrete and Continuous Perturbations in NLP
Figure 4 for PerturbScore: Connecting Discrete and Continuous Perturbations in NLP
Viaarxiv icon

Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2022
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Hong Qian, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

Figure 1 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Figure 2 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Figure 3 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Figure 4 for Black-Box Tuning for Language-Model-as-a-Service
Viaarxiv icon

CPT: A Pre-Trained Unbalanced Transformer for Both Chinese Language Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2021
Yunfan Shao, Zhichao Geng, Yitao Liu, Junqi Dai, Fei Yang, Li Zhe, Hujun Bao, Xipeng Qiu

Figure 1 for CPT: A Pre-Trained Unbalanced Transformer for Both Chinese Language Understanding and Generation
Figure 2 for CPT: A Pre-Trained Unbalanced Transformer for Both Chinese Language Understanding and Generation
Figure 3 for CPT: A Pre-Trained Unbalanced Transformer for Both Chinese Language Understanding and Generation
Figure 4 for CPT: A Pre-Trained Unbalanced Transformer for Both Chinese Language Understanding and Generation
Viaarxiv icon

Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2021
Xiaonan Li, Yunfan Shao, Tianxiang Sun, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Figure 1 for Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit
Figure 2 for Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit
Figure 3 for Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit
Figure 4 for Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit
Viaarxiv icon