Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Transcormer: Transformer for Sentence Scoring with Sliding Language Modeling


Jun 05, 2022
Kaitao Song, Yichong Leng, Xu Tan, Yicheng Zou, Tao Qin, Dongsheng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MINER: Improving Out-of-Vocabulary Named Entity Recognition from an Information Theoretic Perspective


Apr 09, 2022
Xiao Wang, Shihan Dou, Limao Xiong, Yicheng Zou, Qi Zhang, Tao Gui, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents


Mar 06, 2022
Yicheng Zou, Hongwei Liu, Tao Gui, Junzhe Wang, Qi Zhang, Meng Tang, Haixiang Li, Daniel Wang

* Accepted by Findings of ACL 2022, 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Implicit Sentiment in Aspect-based Sentiment Analysis with Supervised Contrastive Pre-Training


Nov 03, 2021
Zhengyan Li, Yicheng Zou, Chong Zhang, Qi Zhang, Zhongyu Wei

* Accepted as a long paper in the main conference of EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Low-Resource Dialogue Summarization with Domain-Agnostic Multi-Source Pretraining


Sep 11, 2021
Yicheng Zou, Bolin Zhu, Xingwu Hu, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Thinking Clearly, Talking Fast: Concept-Guided Non-Autoregressive Generation for Open-Domain Dialogue Systems


Sep 09, 2021
Yicheng Zou, Zhihua Liu, Xingwu Hu, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>