Alert button
Picture for Linyang Li

Linyang Li

Alert button

AnyGPT: Unified Multimodal LLM with Discrete Sequence Modeling

Feb 26, 2024
Jun Zhan, Junqi Dai, Jiasheng Ye, Yunhua Zhou, Dong Zhang, Zhigeng Liu, Xin Zhang, Ruibin Yuan, Ge Zhang, Linyang Li, Hang Yan, Jie Fu, Tao Gui, Tianxiang Sun, Yugang Jiang, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Balanced Data Sampling for Language Model Training with Clustering

Feb 22, 2024
Yunfan Shao, Linyang Li, Zhaoye Fei, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Turn Waste into Worth: Rectifying Top-$k$ Router of MoE

Feb 21, 2024
Zhiyuan Zeng, Qipeng Guo, Zhaoye Fei, Zhangyue Yin, Yunhua Zhou, Linyang Li, Tianxiang Sun, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Can AI Assistants Know What They Don't Know?

Jan 28, 2024
Qinyuan Cheng, Tianxiang Sun, Xiangyang Liu, Wenwei Zhang, Zhangyue Yin, Shimin Li, Linyang Li, Zhengfu He, Kai Chen, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Query of CC: Unearthing Large Scale Domain-Specific Knowledge from Public Corpora

Jan 26, 2024
Zhaoye Fei, Yunfan Shao, Linyang Li, Zhiyuan Zeng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

InferAligner: Inference-Time Alignment for Harmlessness through Cross-Model Guidance

Jan 20, 2024
Pengyu Wang, Dong Zhang, Linyang Li, Chenkun Tan, Xinghao Wang, Ke Ren, Botian Jiang, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Super-Resolution on Rotationally Scanned Photoacoustic Microscopy Images Incorporating Scanning Prior

Dec 12, 2023
Kai Pan, Linyang Li, Li Lin, Pujin Cheng, Junyan Lyu, Lei Xi, Xiaoyin Tang

Viaarxiv icon

LLatrieval: LLM-Verified Retrieval for Verifiable Generation

Nov 14, 2023
Xiaonan Li, Changtai Zhu, Linyang Li, Zhangyue Yin, Tianxiang Sun, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Watermarking LLMs with Weight Quantization

Oct 17, 2023
Linyang Li, Botian Jiang, Pengyu Wang, Ke Ren, Hang Yan, Xipeng Qiu

Figure 1 for Watermarking LLMs with Weight Quantization
Figure 2 for Watermarking LLMs with Weight Quantization
Figure 3 for Watermarking LLMs with Weight Quantization
Figure 4 for Watermarking LLMs with Weight Quantization
Viaarxiv icon