Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Asymmetric Transfer Hashing with Adaptive Bipartite Graph LearningJianglin Lu , Jie Zhou , Yudong Chen , Witold Pedrycz , Zhihui Lai , Kwok-Wai Hung


   Access Paper or Ask Questions

Probing Causes of Hallucinations in Neural Machine TranslationsJianhao Yan , Fandong Meng , Jie Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Shapley-NAS: Discovering Operation Contribution for Neural Architecture SearchHan Xiao , Ziwei Wang , Zheng Zhu , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Accepted to CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal RegressionWanhua Li , Xiaoke Huang , Zheng Zhu , Yansong Tang , Xiu Li , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

A Knowledge-Enhanced Adversarial Model for Cross-lingual Structured Sentiment AnalysisQi Zhang , Jie Zhou , Qin Chen , Qingchun Bai , Jun Xiao , Liang He


   Access Paper or Ask Questions

Enhancing Event-Level Sentiment Analysis with Structured ArgumentsQi Zhang , Jie Zhou , Qin Chen , Qinchun Bai , Liang He


   Access Paper or Ask Questions

SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud SegmentationZiyi Wang , Yongming Rao , Xumin Yu , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

BEVerse: Unified Perception and Prediction in Birds-Eye-View for Vision-Centric Autonomous DrivingYunpeng Zhang , Zheng Zhu , Wenzhao Zheng , Junjie Huang , Guan Huang , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Code: https://github.com/zhangyp15/BEVerse 

   Access Paper or Ask Questions

Scheduled Multi-task Learning for Neural Chat TranslationYunlong Liang , Fandong Meng , Jinan Xu , Yufeng Chen , Jie Zhou

* Accepted at ACL 2022 as a long paper of the main conference. Code and data: https://github.com/XL2248/SML 

   Access Paper or Ask Questions

Introspective Deep Metric LearningChengkun Wang , Wenzhao Zheng , Zheng Zhu , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Source code available at https://github.com/wangck20/IDML 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>