Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Zhou

Subjective Opinions Matter: Controllable Image Quality Assessment Using Pseudo Reference Images


May 06, 2021
Jingyu Guo, Wei Wang, Wenming Yang, Qingmin Liao, Jie Zhou

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SIMPLE: SIngle-network with Mimicking and Point Learning for Bottom-up Human Pose Estimation


Apr 07, 2021
Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Jiwen Lu, Junjie Huang, Guan Huang, Jie Zhou

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Objects are Different: Flexible Monocular 3D Object Detection


Apr 06, 2021
Yunpeng Zhang, Jiwen Lu, Jie Zhou

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Mining Discriminative Samples for Kinship Verification


Mar 28, 2021
Wanhua Li, Shiwei Wang, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, Jie Zhou

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Aware Face Clustering on a Large-Scale Graph with $\bf{10^{7}}$ Nodes


Mar 27, 2021
Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu, Jie Zhou

* Accepted by the CVPR 2021. Project: https://sstzal.github.io/STAR-FC/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Probabilistic Ordinal Embeddings for Uncertainty-Aware Regression


Mar 25, 2021
Wanhua Li, Xiaoke Huang, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, Jie Zhou

* Accepted by CVPR2021. Code is available at https://github.com/Li-Wanhua/POEs 

  Access Paper or Ask Questions

WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition


Mar 06, 2021
Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jiwen Lu, Dalong Du, Jie Zhou

* Accepted by CVPR2021. Benchmark website is https://www.face-benchmark.org 

  Access Paper or Ask Questions

CSS-LM: A Contrastive Framework for Semi-supervised Fine-tuning of Pre-trained Language Models


Mar 03, 2021
Yusheng Su, Xu Han, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Rank-Consistency Deep Hashing for Scalable Multi-Label Image Search


Feb 02, 2021
Cheng Ma, Jiwen Lu, Jie Zhou

* IEEE Transactions on Multimedia, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

WeChat AI's Submission for DSTC9 Interactive Dialogue Evaluation Track


Jan 20, 2021
Zekang Li, Zongjia Li, Jinchao Zhang, Yang Feng, Jie Zhou

* [email protected] 

  Access Paper or Ask Questions

SOSD-Net: Joint Semantic Object Segmentation and Depth Estimation from Monocular images


Jan 19, 2021
Lei He, Jiwen Lu, Guanghui Wang, Shiyu Song, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware Geometric Encoding for Semantic Segmentation of Point Clouds


Jan 07, 2021
Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Jie Zhou, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Saliency Detection via Salient Object Subitizing


Jan 04, 2021
Xiaoyang Zheng, Xin Tan, Jie Zhou, Lizhuang Ma, Rynson W. H. Lau

* This paper is accepted to IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT) 

  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning


Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Pre-trained Language Models via Calibrated Cascade


Dec 29, 2020
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Deli Chen, Xuancheng Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

SegGroup: Seg-Level Supervision for 3D Instance and Semantic Segmentation


Dec 18, 2020
An Tao, Yueqi Duan, Yi Wei, Jiwen Lu, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Distance-wise Graph Contrastive Learning


Dec 14, 2020
Deli Chen, Yanyai Lin, Lei Li, Xuancheng Ren. Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robust Facial Landmark Detection by Multi-order Multi-constraint Deep Networks


Dec 10, 2020
Jun Wan, Zhihui Lai, Jing Li, Jie Zhou, Can Gao

* This paper has been accepted by TNNLS December 2020. Project page:https://github.com/junwan2014/MMDN-master 

  Access Paper or Ask Questions

Infusing Multi-Source Knowledge with Heterogeneous Graph Neural Network for Emotional Conversation Generation


Dec 09, 2020
Yunlong Liang, Fandong Meng, Ying Zhang, Jinan Xu, Yufeng Chen, Jie Zhou

* Accepted at AAAI 2021, Code:https://github.com/XL2248/HGNN 

  Access Paper or Ask Questions

PV-RAFT: Point-Voxel Correlation Fields for Scene Flow Estimation of Point Clouds


Dec 02, 2020
Yi Wei, Ziyi Wang, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network


Nov 16, 2020
Jun Wan, Zhihui Lai, Linlin Shen, Jie Zhou, Can Gao, Gang Xiao, Xianxu Hou

* This paper has been accepted by Neural Networks, November 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DisenE: Disentangling Knowledge Graph Embeddings


Nov 12, 2020
Xiaoyu Kou, Yankai Lin, Yuntao Li, Jiahao Xu, Peng Li, Jie Zhou, Yan Zhang

* There are some mistakes in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Unit Transformers for Neural Machine Translation


Oct 23, 2020
Jianhao Yan, Fandong Meng, Jie Zhou

* Accepted as a main conference paper in EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Unit Transformer for Neural Machine Translation


Oct 21, 2020
Jianhao Yan, Fandong Meng, Jie Zhou

* Accepted as a main conference paper in EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GASNet: Weakly-supervised Framework for COVID-19 Lesion Segmentation


Oct 19, 2020
Zhanwei Xu, Yukun Cao, Cheng Jin, Guozhu Shao, Xiaoqing Liu, Jie Zhou, Heshui Shi, Jianjiang Feng

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Face Alignment by Multi-order High-precision Hourglass Network


Oct 17, 2020
Jun Wan, Zhihui Lai, Jun Liu, Jie Zhou, Can Gao

* Accep by IEEE Transactions on Image Processing 2020.10.14 

  Access Paper or Ask Questions

A Sentiment-Controllable Topic-to-Essay Generator with Topic Knowledge Graph


Oct 12, 2020
Lin Qiao, Jianhao Yan, Fandong Meng, Zhendong Yang, Jie Zhou

* Accepted as a regular paper in Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MS-Ranker: Accumulating Evidence from Potentially Correct Candidates for Answer Selection


Oct 10, 2020
Yingxue Zhang, Fandong Meng, Peng Li, Ping Jian, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions

TurboTransformers: An Efficient GPU Serving System For Transformer Models


Oct 09, 2020
Jiarui Fang, Yang Yu, Chengduo Zhao, Jie Zhou


  Access Paper or Ask Questions