Alert button
Picture for Deng Cai

Deng Cai

Alert button

Retrieval is Accurate Generation

Feb 29, 2024
Bowen Cao, Deng Cai, Leyang Cui, Xuxin Cheng, Wei Bi, Yuexian Zou, Shuming Shi

Viaarxiv icon

NeRF-Det++: Incorporating Semantic Cues and Perspective-aware Depth Supervision for Indoor Multi-View 3D Detection

Feb 22, 2024
Chenxi Huang, Yuenan Hou, Weicai Ye, Di Huang, Xiaoshui Huang, Binbin Lin, Deng Cai, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

Model Compression and Efficient Inference for Large Language Models: A Survey

Feb 15, 2024
Wenxiao Wang, Wei Chen, Yicong Luo, Yongliu Long, Zhengkai Lin, Liye Zhang, Binbin Lin, Deng Cai, Xiaofei He

Viaarxiv icon

LiFi: Lightweight Controlled Text Generation with Fine-Grained Control Codes

Feb 10, 2024
Chufan Shi, Deng Cai, Yujiu Yang

Viaarxiv icon

A Thorough Examination of Decoding Methods in the Era of LLMs

Feb 10, 2024
Chufan Shi, Haoran Yang, Deng Cai, Zhisong Zhang, Yifan Wang, Yujiu Yang, Wai Lam

Viaarxiv icon

UniHDA: Towards Universal Hybrid Domain Adaptation of Image Generators

Jan 23, 2024
Hengjia Li, Yang Liu, Yuqi Lin, Zhanwei Zhang, Yibo Zhao, weihang Pan, Tu Zheng, Zheng Yang, Yuchun Jiang, Boxi Wu, Deng Cai

Viaarxiv icon

Knowledge Fusion of Large Language Models

Jan 22, 2024
Fanqi Wan, Xinting Huang, Deng Cai, Xiaojun Quan, Wei Bi, Shuming Shi

Viaarxiv icon

Inferflow: an Efficient and Highly Configurable Inference Engine for Large Language Models

Jan 16, 2024
Shuming Shi, Enbo Zhao, Deng Cai, Leyang Cui, Xinting Huang, Huayang Li

Viaarxiv icon

Reasons to Reject? Aligning Language Models with Judgments

Dec 22, 2023
Weiwen Xu, Deng Cai, Zhisong Zhang, Wai Lam, Shuming Shi

Viaarxiv icon

TagCLIP: A Local-to-Global Framework to Enhance Open-Vocabulary Multi-Label Classification of CLIP Without Training

Dec 20, 2023
Yuqi Lin, Minghao Chen, Kaipeng Zhang, Hengjia Li, Mingming Li, Zheng Yang, Dongqin Lv, Binbin Lin, Haifeng Liu, Deng Cai

Viaarxiv icon